Staffan Filipson

Staffan Filipson, affärsutvecklare

Staffan är affärsutvecklare med fokus på vattenfrågor

Staffan Filipson arbetar nära olika samarbetspartners för att sy ihop lösningar för svenska och internationella uppdragsgivare som IVL arbetar med. Det kan vara industrier och kommuner men ibland även andra kunder som exempelvis myndigheter.

– Jag ville arbeta med miljöfrågor, men inte bara hitta problem utan också vara med och försöka lösa dem. Dessutom ville jag gärna arbeta konkret och tillämpat och då passade IVL perfekt för mig, säger Staffan.

Teknisprång inom energibesparande och energiproducerande system

– Jag arbetar ofta med miljöteknik och där är det väldigt roligt att få vara med i projekt som avslutas med att tekniken eller systemet implementeras i fullskala och kan stå som modell för andra att följa efter. Extra viktigt är det att kunna genomföra stora tekniksprång inom både energibesparande och energiproducerande system. Att jag får vara med och bidra inom dessa bägge delar är det jag allra helst skulle vilja fortsätta göra de närmaste tio åren.

Roliga och motiverande arbetsuppgifter

– Jag har svårt att tänka mig roligare och mer motiverande arbetsuppgifter än de vi har på IVL. Till exempel har jag varit med i projekt som vi har genomfört i nära samarbete med vårt kontor i Kina och som jag tror har bidragit till att öka Kinas förståelse för olika miljöfrågor och hur de kan lösas. Varje framflyttning av miljöfrågorna på den jättemarknaden ger ett otroligt stort genomslag. Nu försöker vi upprepa samma sak i Indien vilket är lika viktigt och kan få samma genomslag hoppas jag.

Ditt bästa miljötips?

– Även om jag arbetar med utveckling av miljöteknik som kommer att vara den långsiktiga lösningen för att begränsa klimatförändringarna, så vill jag ändå poängtera tidsfaktorn i den omställning vi omedelbart måste påbörja för att inte klimatsystemet ska börja skena alldeles av sig självt.

– Det kräver att vi alla, nu direkt, måste börja avstå från beteenden som vi under en hundraårsperiod med otroligt billig energi har lärt oss att ta för given. Detta är en enorm men fullt möjlig utmaning.

Modiga och visionära politiker behövs

– Som hjälp behöver vi modiga och visionära politiska beslut som uppfattas som rättvisa för de flesta, eller åtminstone av en majoritet, av befolkningen samt offensiva företagsledare som har förmåga att se potentialen i omställningen. Då har vi ännu en liten men bra chans att ge våra barn och barnbarn en lugn och trygg värld att leva i, säger Staffan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev