Forskning och utveckling för renare vatten

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen. På testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten.

En testanläggning i världsklass för nya vattenreningstekniker

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Globala behov i urbana miljöer

En allt större andel av världens befolkning flyttar till städer och redan idag bor mer än hälften av alla människor i urban miljö. I många länder är tillgången till rent vatten begränsad, något som förvärras av tilltagande klimatförändringar. Därför måste städernas vattenproblem lösas på ett mer progressivt sätt, så att man i reningsverken kan producera energi samtidigt som vattnet kan återanvändas och näringsämnena kan återföras i kretsloppet.

Logotyp IVL Svenska MIljö Institutet
logotyp
Hammarby Sjöstadsverk Vid kontrollen

Professionell personal på plats

På Hammarby Sjöstadsverk arbetar experter inom återvinning av vatten året runt med teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sätt som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Flytt av Hammarby Sjöstadsverk

I september lämnade vi våra tidigare lokaler vid Henriksdals reningsverk och för tillfället pågår arbete för att förbereda vår nya lokalisering vid Loudden för vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Nu pågår anpassning av befintliga byggnader och en industrihall etableras på området. Vår inflyttning beräknas att starta vid årsskiftet. Löpande arbete i verksamheten pågår under tiden, bl a med våra mobila piloter.

Ta en digital rundtur i anläggningen

I denna digitala rundtur får du se insidan av vår testanläggning Hammarby Sjöstadsverk, samt träffa några av de som arbetar där. Du kan även se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast ändrad: 2022-10-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen