En blankett för att analysera prover

Analys av mikroskräp

IVL analyserar mikroplast och mikroskräp i olika typer av vatten, sediment och biota. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat, men kan vara skadliga eftersom de både kan innehålla och föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen till vattenlevande djur.

Mikroplast ingår i kategorin mikroskräp, som utgörs av små partiklar under 5 mm av olika material. Förutom plast kan det vara textilfibrer, gummipartiklar, asfalt, förbränningspartiklar och annat avfall.

Vi gör analyserna med egenutvecklad optimerad utrustning för densitetsseparation av mikroskräp från olika typer av sediment. Utöver det har vi metoder för extraktion av mikroskräp från djur som är utvecklade i europeiska samarbeten för optimering av just mikroskräpanalyser.

Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Analys av mikroskräp i vatten, sediment och biota
  • Kvantifiering och klassificering av mikroskräp med optiska metoder
  • Utveckling och anpassning av analysmetoder för olika matriser