1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Våra tjänster
 4. Hållbarhetsredovisning enligt CSRD
Organizations or companies develop carbon credit business virtual screen. Reduce CO2 emissions. Sustainable business development concept.

Hållbarhetsredovisning enligt CSRD

Den nya EU-lagen om hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), innebär förändringar för hållbarhetsrapporteringen. IVL:s experter hjälper er att anpassa er hållbarhetsredovisning till kraven i CSRD.

EU har anlagt en tydlig strategi för hållbar utveckling i sin så kallade gröna giv. Förändringarna för hållbarhetsredovisning är ett led i detta med syfte att öka transparens och kvalitet i rapporteringen och även öka jämförbarheten mellan företagens rapporter, så att investerare och andra kan göra bättre riskbedömningar.

Förändringarna i korthet

 • Gäller från budgetåret 2024 och påverkar hållbarhetsredovisningar som ska publiceras från 2025. Fram till dess gäller kraven på hållbarhetsredovisning enligt Årsredovisningslagen.
 • Kraven blir mer omfattande och fler företag kommer att behöva hållbarhetsredovisa.
 • Det införs en ny redovisningsstandard, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som bygger på befintliga standarder och ramverk, så som GRI (Global Reporting Initiative) och SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
 • Hållbarhetsrapporten ska vara en del av förvaltningsberättelsen och det blir också obligatoriskt med tredjepartsgranskning.

IVL hjälper er att anpassa er till de nya kraven på hållbarhetsredovisning.

Vi hjälper er med:

 • Översiktlig orientering och gap-analys: Förstå och tolka vad CSRD betyder för er verksamhet och analysera vad som krävs för att uppfylla den.
 • Intressentdialog och dubbel väsentlighetsanalys: Process och metod för att identifiera vad ni ska redovisa i er hållbarhetsrapport.
 • Implementering: Stöd i förändringsledning, handlingsplan för uppfyllande av direktivet, förankring och utbildning.
 • Upprätta hållbarhetsrapport: Identifiera indikatorer enligt den nya redovisningsstandarden, dataanalys, göra beräkningar av klimatpåverkan enligt GHG-protokollet.
 • Strategiskt utvecklingsarbete: Vi hjälper er att se sammanhangen och hitta affärsutvecklingspotentialen. Hur drar vi nytta av hållbarhetsrapporteringen för att prioritera i hållbarhetsarbetet? Vilka affärsmöjligheter finns?