1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Skogens mångfald och ekosystemtjänster
Sunburst in natural Spruce Forest - Fairytale Mood

Skogens mångfald och ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster används som ett samlande begrepp för mångsidiga intressen och en lång rad produkter, nyttigheter och tjänster naturen ger oss. Det svenska skogsbruket har en central plats i Sveriges ekonomi, samtidigt som Sveriges skogar bjuder på särskilda biologiska värden.

Detta gör att skogen har särskilda förutsättningar för att bjuda på många naturnyttor, som till exempel timmer, pappersmassa, bär, jakt och rekreation. IVL Svenska Miljöinstitutet tar fram metoder och tillämpningar rörande ekosystemtjänster med koppling till skogens mångfald och skogsbruk samt utreder vilka affärsmöjligheter som finns kopplade till skogens naturresurser och ekosystemtjänster. IVL utreder hur ekosystemtjänster och mångfaldsindikatorer kan vara ett verktyg för planering, avvägning av beslut och utvärdering av skogsbruksåtgärder, vilka samspel och målkonflikter det finns mellan olika ekosystemtjänster men även hur ekosystemtjänster kan överbrygga hinder mellan olika intressenter.

Vi hjälper dig att:

  • Kartlägga och synliggöra naturvärden och ekosystemtjänster.
  • Utreda vilka affärsmöjligheter som finns kopplade till skogens ekosystemtjänster.
  • Analysera hur ekosystemtjänster kan vara ett verktyg för planering, avvägning av beslut och utvärdering av skogsbruksåtgärder.
  • Undersöka vilka samspel och målkonflikter det finns mellan olika ekosystemtjänster och hur ekosystemtjänster kan överbrygga hinder mellan intressenter med olika intressen.