1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Påverkan på skog och mark
Sun shining down on green forest

Påverkan på skog och mark

Våra skogar och mark påverkas av ett förändrat klimat, markanvändning och luftföroreningar. IVL har en lång erfarenhet av miljöövervakning och med det som bas kan vi hjälpa dig med frågor kring hur marken och skogen påverkas av olika faktorer.

IVL har ett helhetsgrepp kring problematiken och vi arbetar på både lokal och nationell nivå. Vi är expert på föroreningar och försurningsproblematik. Med kunskap från långa mätserier sedan 1980-talet kan vi analysera effekterna och påverkan från skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på miljön och industriella utsläpp till marken och recipienter.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av utsläpp och spridning av vattenföroreningar i skogsområden
  • Mätningar av föroreningar samt bedömning av dess effekter
  • Bedömning av närings- och försurningsstatus i skogsområden
  • GIS-analyser och presentationer
  • Utformning av kontrollprogram
  • Kartläggning av huvudförråd och flöden av ämnen i samhället, exempelvis näringsbalanser i skogsmark
  • Modellering av spridning av föroreningar