1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Kartläggning och sanering av PFAS i mark och vatten
En brandsoldat släcker en bilbrand med brandskum.

Kartläggning och sanering av PFAS i mark och vatten

PFAS har använts historiskt utan hänsyn till dess negativa effekt på miljö och hälsa. Ackumulerade PFAS i förorenat i vatten och mark påverkar grundvatten, och till slut hamnar detta i människokroppen.

Många föroreningar i vatten och mark når människan via dricksvattnet. Ett exempel är spridning av PFAS till miljön via brandskum som används på brandövningsplatser.

Genom att förstå hur PFAS beter sig i miljön kan vi ta fram åtgärdsstrategier och planera förbyggande arbete för att hindra spridning, lika väl som planering av sanering och rening på redan förorenade områden. Vi använder oss av historiska data, räknar massbalansen och modellerar spridningsvägar.

Vissa substanser som till exempel PFAS-prekursorer identifieras inte i vanliga PFAS-analyser men kan bilda PFAS vid nedbrytning i naturen. Det tar vi hänsyn till när vi utvärderar exponeringen och spridningen. Genom att förstå spridningsvägar och hur PFAS beter sig i miljön kan vi skapa åtgärdsstrategier och planera det förbyggande arbetet med att hindra spridningen.

Vi hjälper dig med:

  • Att skapa arbetspaket för långsiktiga och regionala PFAS-strategier - från kartläggning av källor till provtagningsplan och analys (med regulatorisk kunskap)
  • Att identifiera effektiva provtagningspunkter och tolkning av analysresultat
  • Provtagning i vattendrag, sediment och jord
  • Förhandlingsstöd med myndigheter och relevanta intressenter samt vägledning i vad dina ansvarsområden är
  • Förstudier för att ta fram tekniska lösningar
  • Tolkning av analys i biota (framförallt fisk) jämfört med bakgrundshalter
  • Kartering av flöden i fält och med hjälp av GIS-analys