lakvatten reningsverk

Vattenrening

Rening av avloppsvatten är energikrävande. Vi utvecklar och testar innovativ teknik för resurseffektiv vattenrening - såväl lokalt som internationellt.

Vattenrening - vårt styrkeområde

Målet med vårt arbete är att dagens energikrävande avloppsreningsverk ska bli nettoproducenter av dricksvatten, biogas och näringsämnen som kan återföras till kretsloppet.

Vid Sjöstadsverket Water Innovation Centre utvecklar IVL och KTH framtidens vattenreningsteknik tillsammans med gästforskare och experter från både akademin och industrin. Anläggningen erbjuder en unik infrastruktur för utveckling och demonstration av innovativa systemlösningar för kommunal avloppsvattenrening och rening av industriella processvätskor med hjälp av separationsteknik

Vi utför forskning och konsultuppdrag för rening och hantering av både kommunalt och industriellt avloppsvatten över hela världen – inte minst i Indien och vi vidareutvecklar teknik för hållbar dricksvattenproduktion med ett cirkulärt angreppssätt.

Hur renar vi avloppsvatten för återanvändning?

För avloppsvatten krävs ett paradigmskifte från linjära lösningar till cirkulära metoder. I Simrishamn har IVL arbetat med rening av läkemedelsrester och återvinning av vatten.

Läs mer om projektet

Läs rapporten Pdf, 4.2 MB.

Exempel på vårt praktiska arbete med vattenrening

Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien

IVL:s verksamhet växer kraftigt i Mumbai, särskilt på vattenreningsområdet. I ett av de större projekten ska IVL säkerställa uppförandet av två stora avloppsreningsverk i Mumbai.

Läs mer om vårt arbete i Mumbai

Utveckling på Sjöstadsverket

På testanläggningen Sjöstadsverket Water Innovation Centr utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten.

Läs mer om Sjöstadsverket

Nästa generationens vattenrening

Det är bråttom att omvandla vattensektorns linjära system till cirkulära lösningar. EU-projektet NextGen demonstrerar nya tekniska lösningar för cirkulär vattenrening i tio storskaliga demonstrationsprojekt i Europa. 

Läs mer om NextGen

Rening av PFAS-förorenat vatten

IVL har testat olika tekniker för att rena PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar. Resultaten visar att reningen är dyr, men att den kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Läs mer om rening av PFAS

Slamfria reningsverk

På reningsverket i Margretelund utanför Stockholm testar Roslagsvatten tillsammans med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny metod för att ta hand om avloppsslam.

Läs mer om reningsverket Margretelund