En vattentank

Vattenförsörjning

Rent vatten är en livsviktig och dyrbar resurs. Vi arbetar för en säker och hållbar vattenförsörjning genom att ta tillvara regnvatten, optimera processtekniken och utveckla digitala lösningar.

Hållbar vattenhantering och dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar med extrema väderhändelser som långvarig torka och kraftiga översvämningar sätter stor press på vår framtida vattenförsörjning, inte minst i kombination med den kraftiga urbanisering som sker runt om i världen.

Utmaningarna med en säker vattenförsörjning är inte nödvändigtvis bristen på vatten, utan att den mesta nederbörden kommer då den inte behövs, det vill säga under vinterhalvåret. Om vattnet ska räcka till den torra sommaren måste det samlas in, lagras och återanvändas.

IVL arbetar med både digitala och mekaniska lösningar för att förhindra att regnvatten rinner tillbaka ut i havet och istället lagra det i våtmarker och dammar. Vi arbetar nära myndigheter och företag och deltar i många stora forskningsprojekt inom hållbar vattenhantering.

Exempel på vårt pågående arbete med hållbar vattenförsörjning

Open Waters

Open Waters undersöker möjligheterna för öppen data och innovation genom "digitala tvillingar" för att säkerställa hållbar vattenförvaltning och sanitet. Fokus ligger på vattenrening, men även vattenhantering och hållbar vattenförsörjning.

Läs mer om Open Waters

Testbädd Storsudret

Gotland ställs ofta inför utmaningar med vattenbrist. I denna testbädd utvecklas system för att hantera svåra utmaningar inom vattenförsörjning.

Läs mer om Storsudret

Rich Waters- samarbete för bättre vatten

Rich Waters är en del av EU-kommissionens miljöprogram LIFE. Det är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Målet är att anlägga våtmarker, bygga vandringsvägar för fisk förbi dammar och rena dagvatten.

Läs mer om Rich Waters

Motståndskraftig vattencykel i städerna

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. IVL Svenska Miljöinstitutet leder EU-projektet SCOREwater, som vill få till en motståndskraftig vattencykel i städerna med hjälp av digitalisering.

Läs mer om SCOREwater

Innovativa digitala system ger säkrare dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.

Läs mer om Digidrick

Effektivare vattenhantering i processindustrin

En konkurrenskraftig europeisk industri behöver en effektiv vattenhantering. EU-projektet Inspirewater testar nya lösningar för att minska vatten- och energiförbrukningen i processindustrin.

Läs mer om Inspirewater

En skål för hållbar vattenhantering

I maj 2018 lanserades Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Bakom initiativet stod IVL Svenska Miljöinstitutet i ett samarbete med Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige.

Läs mer om Pu:rest