hustak

Klimatberäkning av byggnader

Klimatpåverkan från byggnationen måste minska för att byggsektorn ska kunna bli klimatneutral. Finns det inte tillräcklig kvalitet i beräkningarna missar vi målet. Därför har IVL tagit fram verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg för de som vill räkna själva och ett omfattande tjänstepaket för de som istället vill beställa klimatberäkningar eller införa klimatkrav vid upphandling.

IVL Svenska Miljöinstitutet är en nationellt ledande forskningsaktör för klimatberäkning på byggnadsnivå där praktisk implementering av beräkningsmetodik är en fundamental del. Vårt bidrag spänner från att stötta framdriften av nya lagstiftningen till att stödja branschernas förmåga att ställa krav vid upphandling. Den kunskap som IVL har samlat in har paketerats i verktyg och tjänster för att kunna leverera högsta kvalitet till dig som vill ligga i framkant.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg är ett förenklat miljöberäkningsverktyg för att till exempel beräkna klimatpåverkan enligt lagförslaget, certifieringssystem eller som svar på en upphandling.

IVL erbjuder även stöd och vägledning om du som beställare vill införa klimatkrav i era upphandlingar. Vill du slippa att räkna själv och istället beställa en kvalitetssäkrad klimatberäkning? Du kan till fast pris få hjälp av oss.

Behöver du istället snabbt bygga kunskap och få hjälp med hur just din organisation ska förhålla sig till klimatberäkningar, då är förmodligen en företagsworkshop du behöver.

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig: