Bildäck

Mätningar av emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i verklig trafik på fordonsnivå

Det är erkänt att partiklar i luften påverkar både hälsa och klimat. Tack vare allt strängare krav och reglering av avgasemissioner har de avgasrelaterade utsläppen av partiklar från vägtrafik minskat stadigt. Omvänt är emissionerna av slitagepartiklar från däck, bromsar och vägbana idag oreglerade och ökar i takt med en växande bilpark och ökande trafik.

Vid beräkningar och prognoser för den svenska vägtrafikens utsläpp används idag mycket osäkra uppskattningar av emissionsfaktorer för slitagepartiklar vilka är väldigt generella, till exempel tas ingen hänsyn till fordonstyp, vikt, antal axlar, etc. Den kraftiga påverkan dessa faktorer har på emissionen av slitagepartiklar och resuspension av partiklar från vägytan understryker behovet av ökad kunskap inom området.

Projektets syfte är att utveckla en metod för att mäta fordonsspecifika emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar, vilken kan användas för att studera inverkan av fordonsklass (främst med avseende på vikt), hastighet och vägunderlag. Metoden förväntas även kunna användas för att verifiera emissionsmodeller.

Mätningar ska dels utföras med Statens Väg- och Transportforskningsinstituts (VTI:s) provvägsmaskin, på testbana (Stora Holm Trafikövningsplats) och även i verklig trafik.

Projektfakta

  • Projektnamn: Mätningar av emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i verklig trafik på fordonsnivå - WeaRs
  • Budget: 3 650 000 SEK
  • Finansiär: Trafikverket
  • Samarbetspartners: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
  • Period: 2021 - 2024

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-03-06

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen