1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Luft
 5. Luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar
A child playing on the ground with plastic toys, sitting close o a tree, photographed from above.

Bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar

Hur kan vi säkra att barnen får bästa möjliga luft- och ljudmiljö när de leker utomhus på förskolans gård? Och hur kan man bäst förbättra utomhusmiljön? Det ska undersökas av ett projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

I många av Sveriges städer överskrids de tillåtna nivåerna för luftföroreningar och buller. Att exponeras för dessa höga nivåer är särskilt hälsofarligt för barn, bland annat eftersom deras kroppar utvecklas och för att de ofta är mer aktiva utomhus.

Att garantera god luftkvalitet och ljudmiljö runt skolor och förskolor är därför högprioriterat i svenska kommuner. Men det saknas ofta information, strategier och metoder för det arbetet.

Syftet med detta projekt är att, i samverkan mellan akademi och offentlig förvaltning i Göteborg, utveckla helhetslösningar för att förbättra luft- och ljudmiljön på förskolegårdar.

Arbetet innebär att utvärdera lokala mobilitetsåtgärder samt olika typer av barriärer mot trafiken, som vegetation. En effektivitetsanalys, baserad på mätningar och modellering, ska inkludera utvärdering av barnens exponering och hur deras hälsa påverkas, samt kostnader, lämplighet, synergier och konflikter mellan de olika åtgärderna.

Några frågor som projektet ska arbeta med:

 • Vilka är de mest lämpliga åtgärderna för att förbättra utomhusmiljön?
 • Kan åtgärder för att förbättra ljudmiljön leda till att luftmiljön blir sämre?
 • Vilka åtgärder skapar synergier för en bättre utomhusmiljö på förskolor?

Vägledning för renare luft och mindre buller på förskolegårdar

I samverkan mellan tjänstepersoner i Göteborgs Stad, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet har projektet utvecklat och tagit fram en vägledning för arbete med renare luft och mindre buller på förskolegårdar Pdf, 1.5 MB..

Projektfakta

 • Projektnamn: Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar
 • Projektparter: Göteborgs stad, Göteborgs universitet
 • Finansiär: Formas
 • Budget: 4 MSEK
 • Period: 2021 - 2023