1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Verktyg för att räkna på byggnaders klimatpåverkan
Byggnad och lyftkranar

Verktyg för att räkna på byggnaders klimatpåverkan

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt. IVL har i ett projekt tagit fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik (LCA) och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg lanseras i maj 2017. I första hand släpps det till en användargrupp bestående av tolv projektparters. Till hösten 2017 släpps den färdiga versionen till alla. Då har projektgruppen vidareutvecklat verktyget och förbättrat funktionaliteten.

Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan sedan användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden, det går att byta medelvärdesdata mot företagsspecifika och inkludera olika konstruktionslösningar. Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

Verktyget kommer att vara gratis och designat för att klara de LCA-krav som föreslagits i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0. Det ska också kunna användas för andra ändamål, till exempel som ett underlag för en upphandling eller att göra förbättringar.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Projektfakta

  • Byggsektorns miljöberäkningsverktyg - BM1.0
  • Budget: 1 350 000 kronor
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Samarbetspartners: AB Alingsås Rådhus, Göteborgs stad, Stockholms kommun, Byggvarubedömningen Service AB, BASTAonline AB
  • Period: 2016 - 2017