1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-27] Här växer hållbar blå ekonomi
Reportage | 2020-05-27
Person kollar ner i vattentankar

Här växer hållbar blå ekonomi

Under 2019 startade 23 projekt på IVL som styr mot hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser. Uppdragen inom de marina näringarna utgör en allt större del av IVL:s verksamhet och på forskningsstationen i Kristineberg kommer de nu bli ännu fler.

– Det är inte bara marinbiologer som jobbar med marina frågor längre. Här pågår projekt som handlar om livsmedelsteknik, biobränslen, båtbottenfärger och turism. Forskare jobbar sida vid sida med start-ups och storbolag och institut som IVL och RISE går samman och kompletterar varandra.

Det berättar IVL:s Martin Sjöberg som är verksamhetsledare för Kristineberg Marine Research and Innovation Centre som har sin bas på Kristinebergs forskningsstation utanför Lysekil. Denna världens näst äldsta marina forskningsstation som grundades 1877 drar till sig forskare och studenter från hela världen, mycket tack vare den unika artrikedomen i Gullmarsfjorden. Tillgången till både djupt och grunt vatten med olika saltkoncentrationer från fjordens stora djupvariation gör det möjligt att sätta upp experiment som annars är svåra att få till.

Mer än en fysisk plats

Genom hela huvudbyggnaden löper vattenledningar med ytvatten och djupvatten som går till olika labb och experimenthallar. Kristineberg Marine Research and Innovation Centre är sedan 2018 en så kallad nationell arena för marin forskning och innovation som utgörs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet, Chalmers, RISE, KTH och Lysekils Kommun. Det har ingen fast juridisk form utan representerar snarare ett partnerskap. Verksamheten utgår från Kristineberg men är samtidig mer än bara en fysisk plats.

– Först och främst är ambitionen att öppna upp själva stationen för samarbete med företag och entreprenörer och tillgängliggöra de resurser och forskningskompetenser som finns här. Det är det ena. Det andra är att centret ska samla och utveckla det marina nationella innovationssystemet genom att vara inkubator och nod för hållbar blå tillväxt, säger Martin Sjöberg.

Intensivt samarbete mellan parterna

Arbetet med att förverkliga just denna ambition pågår nu i ett intensivt samarbete med myndigheter, forskningsfinansiärer, kustkommuner och enskilda aktörer. Inte minst genom innovationsinitiativet SMART Ocean, Sustainable Marine Aquaculture and Renewable Technology, som samlar aktörer från det västsvenska näringslivet, akademi, innovation och offentlig sektor, med Kristineberg som nav. Förhoppningen är att inom kort få en långsiktig finansiering för hela driften av centret.

På stationen jobbar idag ett trettiotal forskare, varav sju kommer från IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Alla fikar och äter lunch i mässen tillsammans. Man skriver ansökningar och artiklar tillsammans. Kristineberg har alltid varit en mötesplats. Vi har i stort sett alltid besökare här. Det är en väldigt naturlig plats för att byta idéer, säger Martin Sjöberg.

Den som kommer hit får även möta rosanemoner, tångnålar, sjöborrar och sjöstjärnor. I den så kallade intagshallen finns dussintals akvarier och tankar med djur och växter från Gullmarn. Här står ofta IVL:s forskare och sorterar drivor med ostron och musslor från pågående forskningsprojekt.

Ett enormt nätverk tillsammans

På en brygga vid kajen intill bedriver det statliga forskningsinstitutet RISE korrosionsstudier på olika nedsänkta material. Kjell-Åke Andersson demonstrerar en korrosionskammare som simulerar verkliga förhållanden men i accelererad form. Uppdragen kommer bland annat från sjöfartsbranschen och företag som söker patentskydd.
– Våra kunder kan komma hit och medverka själva i arbetet. Samarbetet blir roligare och bättre så här, det är verkligen uppskattat.

I ett tio meter långt akvarium simulerar GU-forskaren Eduardo Infantes förändrade havsströmmar och temperaturer till följd av klimatförändringarna. Han ser heller inga gränser mellan aktörerna, tvärtom.
– Vi har en global agenda, det spelar ingen roll från vilket institut eller företag du kommer. Tillsammans har vi ett enormt nätverk och kan bygga projekt med kompetens från alla håll. Det gör Kristineberg till en väldigt dynamisk miljö. Det är alltid spännande att vara här.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev