Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp
  Klimatnyttan med att dela istället för att köpa och cykla istället för att köra bil är stor. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat potentialen i delningstjänsterna på sajten Hygglo.se, de digitalt låsta leveranslådorna Qlocx samt utlåningen av lådcyklar i bostadsområdet Hammarby sjöstad i Stockholm.
 • | pressmeddelande
  Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt koncentrationerna av så kallade lantanoider – en grupp sällsynta jordartsmetaller – i mossprover insamlade 2015. Mätningarna visar att halterna är högre i södra Sverige än i norra. Dessutom gjordes extra mätningar i Kalmar län som visade att lantanoidhalterna var högre i närheten av städer och industrier jämfört med bakgrundsmiljön.
 • | pressmeddelande
  Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar
  En IVL-ledd studie har sammanställt utsläppsmätningar från över 700 000 fordon i verklig trafik i Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Resultatet visar att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider i verklig körning i stort sett är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5, trots EU:s skärpta utsläppsregler. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider i verklig körning som vad lagkravet anger.
 • | pressmeddelande
  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar
  Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • | pressmeddelande
  IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck
  Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett rundabordssamtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.
 • | pressmeddelande
  Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening
  Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3100 ton kväve.
 • | nyhet
  Nya uppgifter om matavfallet i Sverige
  Nya siffror visar att nästan 1,3 miljoner ton matavfall uppstod i Sverige 2016. Det motsvarar i genomsnitt 129 kilo matavfall per person. Mest matavfall står hushållen, följt av jordbruket och storköken för. Det visar en studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket. Matsvinnet behöver därför fortsatt minska för att Sverige ska nå det globala hållbarhetsmålet som gäller för minskat matsvinn till år 2030.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt
  Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.
 • | pressmeddelande
  Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk
  Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.
 • | nyhet
  Analys: Hur får vi våra miljöbilar att stanna i landet?
  Det är mindre lyckat att svenska miljöbilsubventioner används för att andra länders miljö ska bli bättre. Bilarna behövs på hemmaplan för att förbättra vår egen luftmiljö och för att bygga marknaden för till exempel gastankstationer. Det skriver IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth i en analys för Aktuell Hållbarhets Ekotransport.
 • | nyhet
  Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam
  Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring? Det ska Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall ta reda på i en ny studie. I veckan lades 430 ton slam ut på marken vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala.
Nyhetsarkiv
Återställ