Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  För höga halter ozon i Sverige
  Den senaste rapporten från den nationella luftövervakningen i Sverige visar att halterna av de flesta luftföroreningarna är lägre än angivna gräns- och målvärden. Undantaget är marknära ozon som överskrider miljökvalitetsnormen för hälsa. Även halterna av små partiklar, PM2.5, och bensen riskerar att överstiga miljömålen.
 • | pressmeddelande
  IVL blir miljörådgivare åt indiska regeringen
  IVL Svenska Miljöinstitutet har utsetts till miljörådgivare åt indiska miljödepartementet. IVL:s uppgift är att utveckla samarbetet mellan EU och Indien på miljöteknikområdet samt att introducera smarta, resurseffektiva lösningar som kan hjälpa Indien att minska sina utsläpp och att hushålla med begränsade resurser. Fokus är i första hand på avfallshantering och vattenfrågor.
 • | nyhet
  Miljövänligare mat och fler stadsnära jobb med Grön Produktion
  IVL-forskaren Johanna Andersson vill genom projektet Grön Produktion skapa förutsättningar för stadsnära matproduktion med ekonomisk bärighet i och omkring svenska städer. Projektet utförs i samarbete med bland andra länsstyrelsen i Västra Götalands län och Studiefrämjandet.
 • | nyhet
  Svenska växtfilter ska rena luft i Kina
  IVL:s dotterbolag i Kina har inlett ett samarbete med ett svenskt företag som producerar växtfilter för att rena inomhusluft. Tanken är att växtfiltret ska exporteras till den kinesiska marknaden där luftföroreningar är ett stort problem.
 • | nyhet
  Film om miljörättigheter sprids i Kina
  I projektet EGP-Guizhou arbetar IVL med att förbättra människors miljörättigheter i Kina. En viktig del i arbetet handlar om att öka medvetenheten om miljölagstiftningen och vilken hjälp som finns att få när miljöskador uppstår. En informationsfilm om detta har nu tagits fram och sprids till allmänheten och statliga företrädare för det juridiska systemet.
 • | nyhet
  Så gör du ett grönare klädval
  Återvunnen ull, bambu och hampa. Kläder av nya, mer hållbara material blir allt vanligare i butikerna. Men enligt David Palm, textilexpert på IVL Svenska miljöinstitutet, är de hållbara alternativen som erbjuds i butikerna inte alltid så bra som man kan tro. I en artikel gjord av Testfakta säger han att det viktigaste miljövalet när man köper kläder inte enbart handlar om vilket tyg det är.
 • | nyhet
  Energitjänster för bostadsrättsföreningar
  Många bostadsrättsföreningar kan spara både energi och pengar. Ändå är det få föreningar som genomför några energieffektiviseringsåtgärder. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet fått medel från Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnads forskningsprogram E2B2 för att tillsammans med HSB Södermanland utveckla energitjänster särskilt anpassade efter bostadsrättsföreningarnas behov.
 • | nyhet
  Matbanker kan minska matsvinn
  En ny studie från Nordiska ministerrådet visar att det finns stor potential att minska matsvinnet i Norden med hjälp av så kallade matbanker. Mer än tre miljoner måltider serveras från matbanker i Norden varje år – mat som annars hade blivit kastad.
 • | pressmeddelande
  Ny chef för enheten Naturresurser och miljöeffekter
  Mona Olsson Öberg har rekryterats som ny chef för enheten Naturresurser och miljöeffekter på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon kommer närmast från konsultbolaget Pöyry och en tjänst som chef för miljökonsulterna i Sverige.
Nyhetsarkiv
Återställ