1. Startsida
 2. Verksamhetsområden
 3. Detta kan vi erbjuda
Boats at the marina on sunny day with reflectiom on water

Detta kan vi erbjuda

Ett samarbete med oss på Sjöstadsverket Water Innovation Centre kan ske i varierande omfattning och form. Här finns en kort beskrivning av vad vi kan erbjuda företag, forskningsgrupper och andra som är verksamma inom vatten- och miljöteknik.

Förutom möjligheten att genom samarbete på Sjöstadsverket stödja utvecklingen och demonstration av framtidens vatten- och miljöteknik finns det flera andra sätt till utveckling och marknadsföring av kunskap och teknik med hjälp av anläggningen:

 • Samarbete: IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har en lång och stark tradition inom utveckling och genomförande av projekt inom vattenrening och miljöteknik. Båda har även ett antal nationella och internationella nätverk samt är väl etablerade i nya marknadsområden som Indien och Kina. Via IVL har företag även möjlighet att få en motfinansiering med statliga medel för satsningar vars syfte är att driva frågor som är av stort intresse för näringslivet och som har generell relevans för samhället. Även vårt samarbete med Svenskt Vatten som företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige kan vara en viktig för implementering av gemensamma projekt.
  • Forskning: IVL och KTH är båda ledande forskningsaktörer som bedriver grund och tillämpad forskning även i samarbete med olika aktörer i Europa och resten av världen. Genom IVL/KTHs erfarenheter kan våra samarbetspartners dra nytta av internationell finansiering och forskningen samt samfinansierade forskning som stöds av staten.
  • Produktutveckling: Sjöstadsverket som anläggning och Sjöstadsverkets ägare IVL/KTH erbjuder fantastiska förutsättningar för utveckling av nya produkter från idé till verklighet. Detta inkluderar även grund och tillämpad forskning på olika nivåer.
   • Tester: Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sett som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med de olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.
   • Demonstration: Ett av syftena med Sjöstadsverket är att demonstrera framtidens vattenrenings- och miljöteknik. För våra samarbetspartners innebär detta att anläggningen säkerställer en optimal uppvisning av projekt, ny teknik, processer med mera till en bred publik, framförallt driftpersonal och ansvariga politiker/tjänstemän inom vattenrening/miljöteknik, både från Sverige och utomlands.
   • Visningar: I samarbete med Stockholms Miljöteknikcenter (SMTC) och Sjöstadsverket erbjuds visningar främst för experter/ansvariga inom vattenrenings- och miljöteknikområdet. Intresset är stort från både nationellt och internationellt håll och Sjöstadsverket tar emot flera hundra besökare varje år. Förutom experter och forskare finns även investerare/företag och tjänstemän ochpolitiker bland besökarna.
   • Utbildning: Sjöstadsverket erbjuder möjligheter till utbildning och vidareutbildning av till exempel driftpersonal. Dessutom har både KTH och IVL sina egna starkt utvecklade utbildnings- och informationsorganisationer.
   Sidan senast ändrad: 2023-03-29

   IVL Svenska Miljöinstitutet

   Om oss

   IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

   Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

   Följ oss

   Ikon med LikedIn
   Ikon med twitter
   Ikon med facebook

   Karriär

   © 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

   Ikon med kryss
   Till toppen