1. Startsida
 2. Publikationer
Flygfoto över vattenreningsverk vid anläggning för rening av avloppsvatten

Publikationer

Nedan hittar du publikationer som är relevanta för SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre.

2021

 • Andersson, S., Karlsson, J., Carlsson, A., Carranza Muñoz, A., Narongin, M., Andersson, SL., Westling, K. 2021. Retention time crash test for mesophilic and thermophilic digestion of WWT sludge. IWA Digital World Water Congress, 24 May – 4 June 2021.
 • Andersson, S.L., Westling, K., Andersson, S., Karlsson, J., Narongin, M., Carranza Munzos, A., Persson, G. 2021. Long term trials with membrane bioreactor for enhanced wastewater treatment coupled with compact sludge treatment - pilot Henriksdal 2040, results from 2019. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2409.
 • Baresel, C., Malovanyy, A., Tuvesson, M., Schröder, J., Roos, M., Holmlund, P. 2021. Förstudie läkemedelsrening Sundsvall - Recipientpåverkan, behov av avancerad rening och integrering i Sundsvalls framtida avloppsvattenhantering. IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbte med MittSverige Vatten & Avfall och WSP. Rapport C565.
 • Baresel, C., Hedman, F., Bornold, N., Yang, J.-J., Harding, H., Filipsson. S., Wahlund, A., Nygren, H., Sedman, H. 2021. Innovativ rening av läkemedelsrester vid återvinning av avloppsvatten vid Visby reningsverk. Region Gotland, i samarbet med IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapport N 2021/196.
 • Hedén, H., Silfwerin, M., Malovanyy, A., Baresel, C. 2021. Removal of micropollutants at WWTPs without nitrogen removal — experiences from pilot test at Främby WWTP. IWA Digital World Water Congress, 24 May – 4 June 2021.
 • Khatami, K., Atasoy, M., Lüdtke, M., Baresel, C., Eyice, Ö., Cetecioglu, Z. 2021. Bioconversion of food waste to volatile fatty acids: Impact of microbial community, pH and retention time. Chemosphere 275, 129981.
 • Kårelid, V., Lemström, H., Söhr, S., Baresel, C., Malovanyy, A., Grim, J. 2021. Removal of pharmaceuticals at Himmerfjärdsverket WWTP — screening, environmental risk evaluation and conceptual design. IWA Digital World Water Congress, 24 May – 4 June 2021.
 • Malovanyy, A., Hedman, F., HardingM. 2021. Treatment of leachate from PFAS pilot studies for process selection. IWA Digital World Water Congress, 24 May – 4 June 2021.
 • Malovanyy, A., Hedman, F., Feldtmann, M.G., Harding, M., Yang, J. 2021. Rening av PFAS-förorenat vatten från avfallsanläggningar. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2412.
 • Rahmberg, M., Fridén, H., Lind, H. 2021. An integrated water resources management concept, from raw water to drinking water production. IWA Digital World Water Congress, 24 May – 4 June 2021.
 • Samuelsson, O. 2021. Sensor Fault Detection and Process Monitoring in Water Resource Recovery Facilities. Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 145. ISBN 978-91-513-1116-6.
 • Schernewski, G., Radtke, H., Hauk, R., Baresel, C., Olshammar, M., Oberbeckmann, S. 2021. Urban Microplastics Emissions: Effectiveness of Retention Measures and Consequences for the Baltic Sea. Frontiers in Marine Science 8, 15.
 • Sellin, J. 2021. Jämförelse av termofil och mesofil slamrötning på Hammarby Sjöstadsverks MBR-pilotanläggning för avloppsvattenrening. Exjobb 2021:09, SLU Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
 • Yang, J., Bornold, N., Baresel, C., Westling, K. 2021. Nitrous oxide emissions from MBR-processes and their impact in the total environmental performance of the process. IWA Digital World Water Congress, 24 May – 4 June 2021.

2020

 • Andersson, S.L., Rahmberg, M., Nilsson, Å., Grundestam, C., Saagi, R., Nilsson, S. 2020. Utvärdering av framtida inflödesscenarier för svenska reningsverk – Vilken effekt har tillskottsvatten på miljöpåverkan och driftskostnad? IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B 2387.
 • Andersson, S., L., Grundestam, C., Karlsson, J., Baresel, C., Malovanyy, A., Björk, A. 2020. Att tänka på vid genomförande av tester för växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport C 497.
 • Ahlgren, S., Junestedt, C., Ahlström, M., Lundin, E. 2020. Återvinning av växtnäringsämnen ur avloppsvatten – hur gör vi hållbarhetsbedömningar på bästa sätt? IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport C 498.
 • Baresel, C., Malovanyy, A., Bornold, N., Andersson, S., Yang, J., Lindblom, E. 2020. Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL – Årsredovisning för 2019. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2382.
 • Ekengren, Ö., Filipsson, S., Baresel, C., Karlsson, J., Winberg von Friesen, L., Blomqvist, S., Hasselgren, M., Grosch, J., Lazic, A., Stapel, H., Fassbender, M., Feldthusen,
 • M., Hellman, J. Nordin, A. 2020. The municipal wastewater treatment plant of the future – A water reuse facility. Evaluation of a full-scale tertiary treatment system for removal of pharmaceuticals and recovery of water at the WWTP Stengården in Simrishamn, Sweden. IVL Swedish Environmental Research Institute, Report C538.
 • Habagil, M., Petersén, A., Gunnarsson, A., Svedberg, S., Keucken, A., Baresel, C., Malovanyy, A. 2020. Läkemedelsrening vid Ullared reningsverk - Utredning om behov och möjligheter för utökad rening av avloppsvatten från mikroföroreningar. Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport C468.
 • Hedén, M., Silfwerin, M., Baresel, C., Malovanyy, A. 2020. Förstudie av läkemedelsrening vid Främby reningsverk - Inklusive pilotförsök med filtrering av utgående avloppsvatten genom granulerat aktivt kol (GAK). Falu Energi & Vatten i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Owusu-Agyeman, I. 2020. Recovery of organic carbon from municipal waste streams. Licentiate Thesis in Chemical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, TRITA-CBH-FOU-2020:23.
 • Owusu-Agyeman, I., Malovanyy, A., Baresel, C., Plaza, E., Cetecioglu, Z. 2020. Production of volatile fatty acids from sewage sludge and food waste for denitrification: closing the loop for wastewater treatment plants. IWA Nutrient Removal and Recovery Conference (Virtual), Helsinki, Finland 1-3 September 2020.
 • Owusu-Agyeman, I., Malovanyy, A., Baresel, C., Plaza, E., Cetecioglu, Z. 2020. Optimization of volatile fatty acids production from sewage sludge and food waste for up-scaling purposes: closing the loop for treatment plants. 2020 Closed Cycles and Circular Society Symposium. Waedenswil, Switzerland, 2-4 September 2020.
 • Owusu-Agyeman, I., Cetecioglu, Z., Plaza, E. 2020. Energy recovery from municipal wastewater through anaerobic treatment with UASB reactors. 2020 Closed Cycles and Circular Society Symposium. Waedenswil, Switzerland, 2-4 September 2020.
 • Schernewski, G., Radtke, H., Hauk, R., Baresel, C., Olshammar, M., Osinski, R., Oberbeckmann, S. 2020. Transport and Behavior of Microplastics Emissions from Urban Sources in the Baltic Sea. Frontiers in Environmental Science 8, 17.

2019

 • Andersson, S.L., Rahmberg, M., Nilsson, Å., Grundestam, C., Saagi, R., Lindblom, E. 2019. Evaluation of environmental impacts for future influent scenarios using a model-based approach. 10th IWA Symposium on Modelling and Integrated Assessment (Watermatex), Copenhagen, Denmark, 1-4 September, 2019.
 • Andersson, S.L., Åmand, L., Samuelsson, O., Nilsson, S. 2019. Instrumentera rätt på avloppsreningsverk. SVU-rapport Nr 2019-14. Svenskt Vatten.
 • Andersson, S.L., Westling, K., Andersson, S., Lindblom, E. 2019. Long term trials with membrane bioreactor for enhanced wastewater treatment -pilot Henriksdal 2040. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2334.
 • Andersson, S. L., Westling, K., Andersson, S., Lindblom, E., Taylor, S. 2019. Evaluation of a resource efficient deoxygenation MBR zone using trials and simulation. IWA Membrane Technology Conference & Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse. Toulouse, France, 23-27 June 2019.
 • Andersson, S.L., Åmand, L., Samuelsson, O., Nilsson, S. 2019. Instrumentation at WWTP – how to get it right? NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Andersson, S.L., Rahmberg, M., Grundestam, C., Nilsson, Å., Nilsson, S. 2019. Simulating the environmental impact of future influent scenarios to WWTPs. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
  Baresel, C., Olshammar, M. 2019. On the Importance of Sanitary Sewer Overflow on the Total Discharge of Microplastics from Sewage Water. Journal of Environmental Protection 10, 1105–1118.
 • Baresel, C., Schaller, V., Jonasson, C., Johansson, C., Bordes, R., Chauhan, V., Sugunan, A., Sommertune, J., Welling, S. 2019. Functionalized magnetic particles for water treatment. Heliyon 5 (2019) e02325. 10.1016/j.heliyon.2019.e02325.
 • Baresel, C., Yang, J., Bornold, N. 2019. GHG-emissions from a pilot scale MBR-process. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Baresel, C., Yang, J., Bornold, N., Kanders, L., Eliasson, M. 2019. Full-scale N2O emission mitigation at Slottshagen WWTP. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Baresel, C., Olshammar, M. 2019. Microplastics discharge from sanitary sewer overflow events. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Baresel, C., Filipsson, S., Karlsson, J., Junestedt, C. 2019. Sweden’s first beer brewed with recycled water to raise the value of water reuse. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Baresel, C., Westling, K., Andersson, S.L., Narongin, M. 2019. Membrane Bioreactors (MBR) in municipal WWTPs as turning point in wide-ranging water reuse? NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Baresel, C. and Olshammar, M. 2019. Discharge of microplastics from Wastewater treatment plants (WWTPs) and sanitary sewer overflows (SSOs). Baltic Sea Science Congress, Stockholm, 19-23 August 2019.
 • Baresel, C., Bornold, N., Yang, J., Kanders, L., Eliasson, M. 2019. Lustgasutsläpp från behandlingen av rejektvatten vid Slottshagens reningsverk i Norrköping - Exempel på kort- och långsiktiga åtgärder för att minska växthusgasutsläpp i reningsprocesser. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2238.
 • Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Söhr, S., Harding, M., Fång, J., Karlsson, J. 2019. Sustainable Treatment Systems for Removal of Pharmaceutical Residues and Other Priority Persistent Substances. Water Science and Technology, 79(3), 537-543.
 • Baresel, C., Harding, M., Fång, J. 2019. Ultrafiltration/Granulated Active Carbon-Biofilter: Efficient Removal of a Broad Range of Micropollutants. Appl. Sci. 2019, 9, 710.
 • Baresel, C., Harding, M., Junestedt, C. 2019. Removal of pharmaceutical residues from municipal wastewater using UV/H2O2. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2354.
 • Baresel, C., Malovanyy, A. 2019. Införande av läkemedelsrening vid Himmerfjärdsverket - Sammanställning av tidigare undersökningar vid Himmerfjärdsverket. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2239.
 • Baresel, C., Filipsson, S., Karlsson, J., Junestedt, C. 2019. Sweden’s first beer brewed with recycled water to raise the value of water reuse. 12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, 16 - 20 June 2019 - Berlin, Germany.
 • Baresel, C., Westling, K., Andersson, S. L., Narongin, M. 2019. Membrane Bioreactors (MBR) in municipal WWTPs as turning point in wide-ranging water reuse? 12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, 16 - 20 June 2019 - Berlin, Germany.
 • Bengtsson, S., Fujii, D., Arnell, M., Andersson, S., Carlsson, B., Held, H., Gustavsson, D. 2019. Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk. SVU Rapport Nr 2019-23.
 • Bengtsson, S., Fujii, D., Andersson, S.L., Arnell, M., Fredriksson, O., Gustavsson, D. 2019. A framework for energy efficient aeration in the Swedish wastewater sector. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Bugurcu, A., Abdelki, A., Abdulla, B., Rosén, E., El Nabelsi, M. 2019. Characteristics and potential for thickening of sludge from MBR- and CAS-process. Examensarbete 30 hp, Uppsala universitet.
 • Grundestam, C., Rahmberg, M., Nilsson, Å. 2019. LCA-study on future sludge strategies. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Jirblom, M. 2019. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process. Examensarbete 30 hp, Uppsala universitet.
 • Kanders, L., Yang, J.-J., Baresel, C., Zambrano, J. 2019. Full-scale comparison of N2O emissions from SBR N/DN operation versus one-stage deammonification MBBR treating reject water – and optimization with pH set-point. Water Sci Technol 79, 1616–1625.
 • Khatami, K., Atasoy, M., Eyice, Ö., Lüdtke, M., Baresel, C., Cetecioglu, Z. 2019. Unraveling the critical operational parameters controlling volatile fatty acid production from food waste. 10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Rhodes Island, Greece, June 2019.
 • Lazic, A., Henriksson, A., Newman, J., Baresel, C. 2019. Sustainable SBR Treatment: Treatment Efficiency, Energy, Carbon Footprint. Int J Water Wastewater Treat 5(2): dx.doi.org/10.16966/2381-5299.162.
 • Lazic, A., Baresel, C. 2019. Sustainable Wastewater Reuse Solutions for Managed Aquifer Recharge. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Lazic, A., Baresel, C. 2019. Sustainable wastewater reuse for agricultural application. 12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, 16 - 20 June 2019 - Berlin, Germany.
 • Lazic, A., Baresel, C. 2019. Efficient Secondary Treatment: A Key to Environmental Efficient Wastewater Treatment. 16th Leading Edge Technology Conference 2019, Edinburgh, United Kingdom, 10 - 14 June 2019.
 • Lüdtke, M., Baresel, C., Nilsson, S. 2019. Utvärdering av rötkammaromrörning. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2328.
 • Owusu-Agyeman, I., Eyice, Ö., Cetecioglu, Z., Plaza, E. 2019. The study of structure of anaerobic granules and methane producing pathways of pilot-scale UASB reactors treating municipal wastewater under sub-mesophilic conditions. Bioresource Technology 290, 121733. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121733
 • Pourrahimi, A.M., Andersson, R.L., Tjus, K., Ström, V., Björk, A., Olsson, R.T., 2019. Making an ultralow platinum content bimetallic catalyst on carbon fibres for electro-oxidation of ammonia in wastewater. Sustainable Energy Fuels
 • Samuelsson, O., Zambrano, J., Björk, A., Carlsson, B. 2019. Automated active fault detection in fouled dissolved oxygen sensors. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Samuelsson, O., Lindblom, E., Olsson, G., Björk, A., Carlsson, B. 2019. Sensor bias impact on controlling variations in wastewater loads. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Taylor, S. 2019. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk. Examensarbete 30 hp, Uppsala universitet.
 • Westling, K., Baresel, C., Andersson, S., Wahlberg, C., Närhi, K. 2019. Micropollutants and microplastics in MBR. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Westling, K., Andersson, S.L., Andersson, S. 2019. Citric vs oxalic acid for membrane cleaning. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 23-25 September, Helsinki, Finland.
 • Westling, K., Andersson, S. 2019. Fem avloppsreningsverk med MBR-process och strikta utsläppskrav - Rapport från en studieresa till USA. SVU-rapport Nr 2019-5. Svenskt Vatten.
 • Westling, K., Andersson, S. L., Andersson, S. 2019. Citric vs Oxalic Acid for Membrane Cleaning in MBR. IWA Membrane Technology Conference & Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse. Toulouse, France, 23-27 June 2019.

2018

 • Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.-S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Söhr, S., Harding, M., Fång, J., Karlsson, J. 2018. Sustainable Treatment Systems for Removal of Pharmaceutical Residues and other Priority Persistent Substances. World Water Congress & Exhibition 2018, September 2018, Tokyo.
 • Baresel, C., Ek, M., Harding, M., Fång, J. 2018. Biofilter with Granulated Activated Carbon for Resource Efficient Removal of Micropollutants. World Water Congress & Exhibition 2018, September 2018, Tokyo.
 • Baresel, C., Yang, J., Lüdtke, M., Andersson, S. 2018. Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL – Årsredovisning för 2017. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2327.
 • Brundin, C. 2018. Alternative energy concepts for Swedish wastewater treatment plants to meet demands of a sustainable society. Master thesis, 30 hp Umeå University on cooperation with IVL Swedish Environmental Research Institute.
 • Kanders, L., Yang, J-J., Bornold, N., Baresel, C., Zambrano, J. 2018. Full-Scale Comparison of Nitrous Oxide Emissions with SBR N/DN Operation versus One-Stage Deammonification MBBR Treating Reject Water. IWA Nutrient Removal and Recovery Conference, Australia, 18-21 November 2018.
 • Lazic, A. Henriksson, Å., Baresel, C. 2018. Sustainable SBR Treatment: Treatment Efficiency, Energy, Off-gas Emissions. World Water Congress & Exhibition 2018, September 2018, Tokyo.
 • Lüdtke, M., Baresel, C., Nordberg, Å., Witkiewicz, A., Thuneberg, A. 2018. Impact of Temperature-Dependent Reaction Rates on Methane Yields in Intermittently Fed Mesophilic Sludge Digestion. Journal of Environmental Engineering, 144 (1).
 • Mashhadi, K.K. 2018. Enhancement of volatile fatty acids production from food waste: Impact of inoculum, pH and retention time. Examensarbete, Kungliga Tekniska högskola KTH, Stockholm.
 • Murad, H. 2018. Membranbioreaktorer och deras förmåga att avlägsna prioriterade mikroföroreningar. Examensarbete UPTEC W18 048, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala.
 • Nilsson, S., Björk, A. Baresel, C. 2018. Synthesis report on soft sensor activities at Hammarby Sjöstadsverk. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2306.
 • Saagi, R., Andersson, S., Lindblom. E., Åmand, L, Jeppsson, U. 2018. Generating Wastewater Treatment Plant Influent Data for Realistic Evaluation of Future Scenarios. World Water Congress & Exhibition 2018, September 2018, Tokyo.
 • Söderström, A. 2018. Utvärdering av kvävefraktioner i avloppsreningsprocess med membranbioreaktor. Examensarbete Högskoleingenjörsexamen Kemiteknik, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.
 • Westling, K., Andersson, S., Andersson, S. L. 2018. The world’s largest membrane bioreactor: Henriksdal WWTP, Stockholm, Sweden – results from pilot scale trials. Membrane Technology 2018, West Palm Beach, FL, USA.

2017

 • Allard, A.-S., Wahlberg, C. 2017. Förekomst och reduktion av fokusämnen i fyra reningsverk. Delrapport SystemLäk projekt. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2279.
 • Andersson, S.L., Westling, K., Andersson, S., Laurell, C. Baresel, C., Narongin, M., Royen, H., Bornhold, N. 2017. Pilotförsök med membranreaktor för avloppsvattenrening Delrapport 3 - försöksår 3. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2285.
 • Andersson, S.L., Westling, K., Baresel, Andersson, S. 2017. Phosphorus peaks in MBR effluent after membrane cleaning. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.-S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Søhr, S. 2017. Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk - Planering och installation av reningstekniker för läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Slutrapport SystemLäk projekt. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2288.
 • Baresel, C., Ek, M., Harding, M., Magnér, J., Allard, A.-S., Karlsson, J. 2017. Kompletterande tester för en resurseffektiv avancerad rening av avloppsvatten. Delrapport SystemLäk projekt. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2287.
 • Baresel, C., Yang, J., Tjus, K., Söhr, S., Örnmark, J., Kårelid, V. 2017. Towards GHG-emission compensating WWTPs. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Baresel, C., Ek, M., Harding, M., Magnér, J. 2017. Long-time experiment with biological active filter (BAF) for removal of pharmaceutical residues. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Baresel, C., Westling, K., Samuelsson, O., Andersson, S., Royen, H., Andersson, S., Dahlén, N. Membrane Bioreactor Processes to Meet Todays and Future Municipal Sewage Treatment Requirements? Int J Water Wastewater Treat 3(2).
 • Baresel, C., Magnér, J., Magnusson, K., Olshammar, M. 2017. Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsvatten. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport C235.
 • Baresel, C., Åmand, L., Lüdtke, Sidvall, A., Andersson, S. 2017. Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL – Årsredovisning för 2016. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2277.
 • Baresel, C., Lüdtke, M., Berg, M., Åfeldt, E., Aronsson, A. 2017. Slamtorkning som en del av slamhantering vid Syvab Himmerfjärdsverket - Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2276.
 • Ghylin, T., Sheldon, D., Henriksson, Å., McCarty, G., Polcyn, N., Baresel, C. 2017. Advanced Biological Control Reduces Operating Expenses and Produces Effluent TN < 3 mg/L and TP < 1 mg/L with no capital expense. WEF Nutrient Symposium 2017. June 12, 2017 - June 14, 2017. Fort Lauderdale, Florida.
 • Graae, L., Magnér, J., Ryding, S.O., Westergren, R. 2017. Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2280.
 • Henriksson, Å., Baresel, C., Lazic, A., Harding, M., Bornold. N., Karlsson, J. 2017. Advanced process control for biological nutrient removal. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Henriksson, Å., Lazic, A., Ghylin, T., Baresel, C. 2017. Advanced process control - meet the future treatment needs in existing SBRs. ICA2017 - Instrumentation, Control and Automation, June 10 - 16, 2017, Quebec City, Canada.
 • Henriksson, Å., Newman, J., Baresel, C. 2017. Advanced process control for efficient biological phosphorus removal. The BIG Phosphorus Conference and Exhibition – Removal & Recovery, July 4 - 5, 2017, Manchester, UK.
 • Kjerstadius, H., Baresel, C., Karlsson, J., Lüdtke, M., Davidsson, Å. 2017. Recovery of methane from anaerobic digester effluent. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Lazic, A., de Kerchove, A., Windsor, R., Baresel, C., Dahlgren, L. 2017. Novel approach defines sustainability of non-potable water reuse treatment. Water reuse & desalination, 8(2), 17-19.
 • Lazic, A., Baresel, C., de Kerchove, A., Dalgren, L. 2017. Holistic Wastewater Reuse Solutions – Evaluation of Treatment Efficiency, Environmental Impacts and Costs. International Journal of Water and Wastewater Treatment, 3(1).
 • Lüdtke, M., Nordberg, Å., Baresel, C. 2017. Experimental power of laboratory-scale results and transferability to full-scale anaerobic digestion. Water Science and Technology, 76 (4) 983-991.
 • Magnér, J., Fång, J., Sandberg, J., Örtlund, L. 2017. Utveckling av analysmetoder inklusive detektionsgränser. Delrapport SystemLäk projekt. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2286.
 • Magnér, J., Örtlund, L., Fång, J., Baresel, C. 2017. Fate of pharmaceuticals in sewage and sludge. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Nilsson, E. 2017. Rötningsförsök med HTC processvatten. Examensarbete 30 hp, Institutionen för energi och teknik; Bioenergi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. ISSN 1401-5765.
 • Nilsson, J. 2017. Förekomst av mikroplast i åkermark gödslad med avloppsslam - Kvantifiering och mätmetodik. Examensarbete i miljövetenskap, 30 hp, Göteborgs universitet.
 • Nilsson, S., Harding, M., Baresel, C., Björk, A. 2017. Feasibility Study of Passive Acoustic and Soft Sensor Based Monitoring of Biological Wastewater Treatment Processes. International Journal of Engineering and Technical Research, 7(2), 22-28.
 • Weiss, R., Fortkamp, U., Lastusilta, T., Lüdtke, M., Baresel, C., Arnold, M. 2017. Power-to-Gas integrations at wastewater treatment plants. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Åmand, L., Andersson, S. 2017. Present status of instrumentation at Swedish WWTPs. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.
 • Åmand, L., Rahmberg, M., Björk, A., Fridén, H., Nilsson, S., Karlsson, J., Baresel, C. 2017. Challenges of acoustic soft sensors in wastewater treatment – results from pilot studies. ICA2017 - Instrumentation, Control and Automation, June 10 - 16, 2017, Quebec City, Canada.
 • Öhman, F., Lundqvist, F., Nordström, J.E., Lüdtke, M., Baresel, C., Fortkamp, U. 2017. Results from Hydro Thermal Carbonisation (HTC) of sludge. NORDIWA - Nordic Wastewater Conference, 10-12 October, Aarhus, Denmark.

2016

 • Baresel, C., Yang, J., Tjus, K. 2016. FoU-samarbete Syvab-IVL Delprojekt: Tillämpning och resultat av ett statiskt klimatberäkningsverktyg år 2016. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2270.
 • Baresel, C., Andersson, S., Yang, J., Andersen, M.H. 2016. Comparison of nitrous oxide (N2O) emissions calculations at a Swedish wastewater treatment plant based on water concentrations versus off-gas concentrations. Advances in Climate Change Research 7, 185–191.
 • Baresel, C., Malmborg, J., Ek, M., Sehlén, R. 2016. Removal of pharmaceutical residues using ozonation as intermediate process step at Linköping WWTP, Sweden.Water Science and Technology, 73(8), 2017-2024.
 • Baresel, C., Dalgren, L., Almemark, M., Lazic, A. 2016. Environmental performance of wastewater reuse systems: impact of system boundaries and external conditions.Water Science and Technology, 73(6), 1387-1394.
 • Berg, S., Berg, M., Lüdtke, M., Söhr, S., Baresel, C. 2016. Extended Sludge Retention Time in a Full Scale Anaerobic Digester at Himmerfjärden WWTP. 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management, HSM 2016, Malmö, Sweden.
 • Cameli, F. 2016. Microbial Fuel Cellfor Waste Water Treatment. School of Chemical Science and Engineering. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.
 • Lazic, A., Baresel, C., Dahlgren, L., de Kerchove, A., Mukherjee, S. 2016. Sustainable Wastewater Reuse Solutions for Managed Aquifer Recharge for Non-potable Application. IWA World Water Congress & Exhibition, October 2016, Brisbane, Australia.
 • Lazic, A., Baresel, C., Dahlgren, L., de Kerchove, A., Windsor, R. 2016. A novel approach to define sustainability of non-potable water reuse treatment system. Singapore International Water Week 2016, Singapore.
 • Levlin, E., Thus, K., Lüdtke, M., C. 2016. Economical process for power to biogas with use of an ordinary sewage sludge digester. 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management, HSM 2016, Malmö, Sweden.
 • Lindblom, E., Arnell, M., Flores-Alsina, X., Stenström, F., Gustavsson, D. J. I., Yang, J., Jeppsson, U. 2016. Dynamic modelling of nitrous oxide emissions from three Swedish sludge liquor treatment systems. Water Science & Technology,73 (4), 798-806.
 • Lüdtke, M., Berg, M., Berg, S., Baresel, C., Söhr, S., Bengtsson, L., Levlin, E. 2006. Rötning med integrerad slamförtjockning för ökad biogasproduktion. SVU-rapport 2016-06. Svenskt Vatten.
 • Lüdtke, M., Berg, M., Berg, S., Renneliden, S., Söhr, S., Baresel, C. 2016. Faults and their detection in full scale anaerobic digestion experiments. Experiences from real life. 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management, HSM 2016, Malmö, Sweden.
 • Lüdtke, M., Berg, M., Berg, S., Söhr, S., Baresel, C. 2016. Dynamic digester temperature control in full scale, technical feasibility and economic potential. 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management, HSM 2016, Malmö, Sweden.
 • Magnér, J., Rosenqvist, L., Rahmberg, M., Graae, L., Eliaeson, K., Örtlund, L., Fång, F., Brorström-Lundén, E. 2016. Fate of pharmaceutical residues - in sewage treatment and on farmland fertilized with sludge. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2264.
 • Mparmpagianni, S. 2016. Powdered activated carbon (PAC) addition in membrane bioreactor (MBR) for increased removal of organic pollutants in municipal wastewater. Dept. of Environmental Science and Analytical Chemistry, Division of Analytical and Toxicological Chemistry, Stockholm University IVL Swedish Environmental Research Institute.
 • Trojanowicz, K., Plaza, E., Trela, J. 2016. Pilot Scale Studies on Nitritation-Anammox Process for Mainstream Wastewater at Low Temperature.Water Science & Technology, 73(4), s. 761-768.
 • Westling, K., Andersson, S.L., Baresel, C., Royen, H., Ottosson, E., Bergsström, R., Björk, A., Andersson, S., Dahlén, N., Lindblom,E., Laurell, C. 2016. Pilotförsök med membranreaktor för avloppsvattenrening Delrapport 2 - försöksår 2. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2271.
 • Westling, K., Baresel, C., Dahlén, N., Andersson, S., Albertsen, M. 2016. Microbiological populations – a comparison between MBR and CAS processes. 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management, HSM 2016, Malmö, Sweden.
 • Yang, J. 2016. The deammonification in Moving Bed Biofilm Reactors. Doctoral dissertation. TRITA LWR PHD-2016:05, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
 • Yang, J., Trela, J., Zubrowska-Sudol, M., Plaza, E. 2015. Intermittent aeration in one stage partial nitritation/anammox process. Ecological Engineering. 75, 413-420.

2015

 • Alcala Borao, R. 2015. Oxidation of pharmaceuticals by chlorine dioxide in wastewater effluent. Examensarbete LWR - EX - 2015:16, Kungl tekniska Högskolan KTH & IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.
 • Baresel, C., Dahlgren, L., Nikolic, A., de Kerchove, A., Almemark, M., Ek, M., Harding, M., Ottosson, E., Karlsson, J., Yang, J. 2015. Reuse of treated wastewater for nonpotable use (ReUse) - Final Report. IVL Swedish Environmental Research Institute, report B2219.
 • Baresel, C., Dahlgren, L., Almemark, M., Lazic, A. 2015. Municipal wastewater reclamation for non-potable reuse – Environmental assessments based on pilot-plant studies and system modelling.Water Science & Technology, 72(9), 1635-1643.
 • Baresel, C., Sehlén, R., Ek, M., Malmborg, J. 2015. Tekniska verken in Linköping targets pharmaceutical residues. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • Baresel, C., Cousins, A.P., Hörsing, M., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.S., Magnér, J., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Söhr, S. 2015. Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants - Review on concentrations, quantification, behaviour, and removal options. IVL Swedish Environmental Research Institute, Report 2226, Stockholm.
 • Baresel, C., Cousins, A.P., Hörsing, M., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.S., Magnér, J., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Söhr, S. 2015. Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk - koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternativ - Svensk sammanfattning av Rapport B2226. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport B2226-P, Stockholm.
 • Baresel, C., Ejhed, H., Westling, K., Fortkamp, U., Hörsing, M., Magnér, J., Allard, A.S., Wahlberg, C., Söhr, S. 2015. Removal of Pharmaceutical Residues and Other Priority Contaminants in the Effluent of Sewage Treatment Plants. WWTP-0101, 12th IWA LWWTPL, September 2015, Prag.
 • Baresel, C., Lange Silver, S., Dahlén, N., Lundbäck, S. 2015. Experimentell utprovning av tekniker för avskiljning av flytslam (Surfcleaner) i Henriksdals reningsverk – Förstudierapport. IVL rapport, B2235.
 • Baresel, C., Sehlén, R., Ek, M., Malmborg, J. 2015. Removal of Pharmaceutical Residues Using Ozonation as Intermediate Process Step at Linköping WWTP, Sweden. WWTP-0088, 12th IWA LWWTPL, September 2015, Prag.
 • Bergfors, L., Åmand, L., Sidvall, A., Flodgren, J., Örnmark, J. 2015. Biogas prognosis & evaluation tool. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • de Kerchove, A., Lazic, A., Baresel, C., Windsor, R., Robinson, K. 2015. Treatment sustainability as a tool in water reuse treatment train configuration. 19th Annual Water Reuse & Desalination Research Conference, Huntington Beach, CA May 4-5, 2015.
 • de Kerchove, A., Zhu, I., Baresel, C. 2015. Treatment performances of conventional filtration technologies in municipal wastewater treatment application, WEFTEC September 26-30, 2015, Chicago.
 • Henriksson, A., Lazic, A., de Kerchove, A., Baresel, C. 2015. Increasing Denitrification in Sequencing Batch Reactors with Continuous Influent Feed. Pennsylvania Water Environment Association, Annual Technical Conference & Exhibition, May 31 – June 3, 2015 – Lancaster, PA.
 • Jönsson, H., Junestedt, C., Willén, A., Yang, J., Tjus, K., Baresel, C., Rodhe, L., Trela, J., Pell, M., Andersson, S. 2015. Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam. SVU-rapport 2015-02. Svenskt Vatten.
 • Kääriä, S. 2015. The effect of microbiological properties of membrane bioreactor sludge on its filterability. Degree project in Biotechnology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm Vatten AB & IVL Swedish Environmental Institute, Stockholm
 • Lazic, A. and Baresel, C. 2015. Unlock the Potential of Wastewater Reuse in Arid Regions. Desalination and Water Treatment, Pumps & Systems MENA.
 • Lindblom, E., Arnell, M., Jeppsson, U. 2015. Modellering av lustgasemissioner från SBR och Anammoxprocesser för rejektvattenbehandling. Svenskt Vatten Utveckling, SVU Rapport Nr 2015-17.
 • Lüdtke, M., Baresel, C., Thunberg, A., Nordberg, Å. 2015. Positive energy balance at Käppala wastewater treatment plant – just the beginning. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • Lüdtke, M., Berg, S., Berg, M., Åfeldt, E., Baresel, C., Bengtsson, L. 2015. Extended Retention Time in full scale anaerobic digestion at Himmerfjärden WWTP. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • Malmaeus, M., Ek, M., Åmand, L., Roth, S., Baresel, C., Olshammar, M. 2015. Efficiency of an emissions payment system for nitrogen in sewage treatment plants - A case study. Journal of Environmental Management, 154, 346-350.
 • Malovanyy, A., Yang, J., Trela, J., Plaza, E. 2015. Combination of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor and partial nitritation/anammox moving bed biofilm reactor (MBBR) for municipal wastewater treatment.Bioresource Technology. 180,144-153.
 • Plaza, E., Persson, F., Wilén, B.M., Sultana, 2015. Användning av Anammoxför en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk. Svenskt Vatten Utveckling, SVU Rapport Nr 2015-01.
 • Reuter, O. 2015. Visualisering av energiflöden vid avloppsreningsverk - Ett verktyg för kartläggning och planering av resurseffektiva system. Examensarbete högskoleingenjör, Kemiteknik, Kungl tekniska Högskolan KTH & IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.
 • Sehlén, R., Malmborg, J., Baresel, C., Ek, M., Magnér, J., Allard, A.-S., Yang, J. 2015. Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten vid tekniska verken i Linköping AB. IVL Rapport B 2218.
 • Trela, J., Yang, J., Plaza, E., Levlin, E. 2015. Nitritation/anammox-processen för rejekt-vattenbehandling. Svenskt Vatten Utveckling, SVU Rapport Nr 2015-01.
 • Westling, K., Baresel, C., Dahlén, N. 2015. On the Implementation of an MBR Process at Wastewater Treatment Plants. WWTP-0113, 12th IWA LWWTPL, September 2015, Prag.
 • Westling, K., Baresel, C., Dahlén, N. 2015. Studies on the implementation of a MBR process at the Henriksdal wastewater treatment plant. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • Westling, K., Samuelsson, O., Baresel; C., Royen, H., Dahlén, N. 2015. Pilot scale studies of the forthcoming world’s largest MBR facility. ACHEMA, 15 – 19 June 2015, Frankfurt am Main, Germany.
 • Wieland, A., Lazic, A., Baresel, C. 2015. Technology to meet new challenges in sewage treatment. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • Yang, J., Baresel, C., Lazic, A. 2015. On the Importance of Nitrous Oxide Emissions for Wastewater Reuse – Results from Pilot Tests for Wastewater Reclamation. Water and Energy 2015: Opportunities for Energy and Resource Recovery in the Changing World, June 8 – 10, Washington, DC.
 • Åmand, L., Andersson, S., Arnell, M., Oliveira, F., Rahmberg, M., Lindblom, E., Thunberg, A., Nilsson, A. 2015. Simulating the environmental impact of stricter nitrogen and phosphorous discharge criteria. 14th Nordic Wastewater Conference - NORDIWA, Bergen.
 • Åmand, L. 2015. Implementering och utvärdering av ammoniumåterkoppling i fullskala. IVL rapport B2200 (SVU-rapport C_IVL2015-B2200).

2014

 • Baresel, C., Ek, M., Harding, M. och Bergström, R. 2014. Behandling av biologiskt renat avloppsvatten med ozon eller aktivt kol. IVL rapport B2203.
 • Baresel, C., Lüdtke, M., Levlin, E., Fortkamp, U., Ekengren, Ö. 2014. Slamavvattning i kommunala reningsverk - Nuläget, begränsningar och perspektiv. Rapport B2188, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
 • Bergström, R., Bengtsson, L., Fortkamp, U., Berg, S. 2014. Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt avloppsvatten - En innovativ metod för högre resurseffektivitet. IVL Rapport C48.
 • Dalahmeh, S., Baresel, C. 2014. Reclaimed Wastewater Use Alternatives and Quality Standards - From Global to Country Perspective: Spain versus Abu Dhabi Emirate. Report C24, Swedish University of Agricultural Sciences/IVL Swedish Environmental Research Institute, Uppsala/Stockholm.
 • Dahlgren, L., Almemark, M., Rahmberg, M., Andersson, S., Baresel, C., Lazic, A. 2014. Life cycle assessment linked with process models for the development of water reclamation processes, in: MO234. Presented at the SETAC Europe 24th Annual Meeting, Basl.
 • Ek, M., Baresel, C., Magnér, J., Bergström, R., Harding, M. 2014. Activated carbon for the removal of pharmaceutical residues from treated wastewater. Water Science and Technology. 69 (11), 2372-2380.
 • Hedberg, J., Baresel, C., Odnevall Wallinder, I., 2014. Transport and fate of silver as polymer-stabilised nanoparticles and ions in a pilot wastewater treatment plant, followed by sludge digestion and disposal of sludge/soil mixtures: A case study. Journal of Environmental Science and Health, Part A 49, 1416–1424.
 • Kalkavoura, V.A. 2014. Effects of Varying Sludge Quality on the Permeability of a Membrane Bioreactor. Master of Science Thesis, IVL Swedish Environmental Research Institute & Royal Institute of Technology/Industrial Ecology, Stockholm.
 • Lakshmanan, R., Chowdhury, U., Chowdhury, S., Baresel, C., Royen, H., 2014. Monitoring, investigation and analysis of pathogens in MBR treated water at Hammarby Sjöstadsverk, Stockholm. IVL Report C 39, IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm.
 • Levin, E., Tjus, K., Fortkamp, U., Ek, M., Baresel, C., Ljung, E., Palm, O. 2014. Metoder för fosforåtervinning ur avloppsslam. Rapport B2184, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Magnusson, K. och Wahlberg, C. 2014. Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk. IVL Rapport B2208.
 • Malovanyy, A. 2014. Ammonium removal from municipal wastewater with application of ion exchange and partial nitritation/Anammox process. TRITA-LWR LIC-2014:01. Licentiate Thesis in Land and Water Resources Engineering. KTH Architecture and the Built Environment, Stockholm.
 • Malovanyy, A., Plaza., E, Trela, J., Malovanyy, M. 2014. Combination of ion exchange and partial nitritation/Anammox process for ammonium removal from mainstream municipal wastewater. Water Science and Technology 70 (1): 144-151.
 • Malovanyy, A., Plaza, E., Rajkowski, M., Trela J. 2014. Deammonification process combined with UASB reactor for treatment of mainstream wastewater. 11th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. 26-29 May 2014. Abu-Dhabi, UAE.
 • Malovanyy, A., Plaza, E., Trela, J., Malovanyy, M. 2014. Combination of ion exchange and deammonification processes as an innovative way of nitrogen removal. 11th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. 26-29 May 2014. Abu-Dhabi, UAE.
 • Malovanyy, A., Trela, J., Plaza, E. 2014. Competition between AOB and NOB in deammonification MBBR treating mainstream wastewater. IWA Specialist Conference Global Challenges: Sustainable Wastewater Treatment and Resource Recovery 26-30 Oct 2014. Kathmandu, Nepal.
 • Malovanyy, A., Yang, J., Trela J., Plaza, E. 2014. Mainstream application of deammonification process combined with organics removal in UASB reactor. IWA World Water Congress. 21-26 Sept 2014. Lisbon, Portugal.
 • Persson, F., Sultana, R., Suarez, M., Hermansson, M., Plaza, E., Wilen, B.M. 2014. Structure and composition of biofilm communities in a moving bed biofilm reactor for nitritation-anammox at low temperatures. Bioresource Technology154, 267-273.
 • Samuelsson, O., Royen, H., Ottosson, E., Baresel, C., Westling, K., Bergström, R., Bengtsson, L., Yang, J., Andersson, S., Björk, A., Dahlén, N., Laurell, C., Lindblom, E., Grundestam, J. 2014. Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening: Delrapport 1 - Försöksår 1. IVL Rapport B2215.
 • Stenström, F., Tjus, K., la Cour Jansen, J. 2014. Oxygen-induced dynamics of nitrous oxide in water and off-gas during the treatment of digester supernatant. Water Science & Technology 69, 84. doi:10.2166/wst.2013.558.
 • Trela, J., Malovanyy, A., Yang, J., Plaza, E., Trojanowicz, K., Sultana, R., Wilén, B.M., Persson, F., Baresel, C. 2014. Deammonification Synthesis report 2014 - R&D at Hammarby Sjöstadsverk. Baresel, C., Plaza, E. (Eds.). IVL Report B2210.

2013

 • ​Baresel, C., Ek, M., Bengtsson, B., Rybczynski, H. 2013. Energy and resource management facility (ERA) - A feasibility study. IVL Swedish Environmental research Institute, Stockholm, (in Swedish).
 • ​Beereddy, D.R. 2013. Waste Water Treatment and Optimal Utilization for Irrigation and Biogas Production. TRITA-LWR Degree Project 13:06, KTH, Stockholm.
 • Caglia, S. 2013. Nitrogen Removal in the Pilot Plant ITEST (Increased Technology in Sewage Treatment). TRITA-LWR Degree Project 13:21.
 • ​Ek, M., Bergström, R., Magnér, J., Harding, H. Baresel, C. 2013. Activated carbon to remove residues from the treated wastewater. Report nr.: B2089, IVL Swedish Environmental research Institute, Stockholm, (in Swedish).
 • Ek, M., Baresel, C., Bergström, R., Harding, M. 2013. Activated carbon for the removal of residues from the treated wastewater. in: NordIWA 2013. Presented at the NordIWA 2013, Malmö.
 • Fortkamp, U., Junestedt, C., Baresel, C., Westling, K., Ek, M. 2013. Increased total efficiency in sewage treatmen-ITEST - Evaluation report. B2149, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Fortkamp, U., Baresel, C., Westling, K., Ek, M., Junestedt, C., Johansson, C., Levlin, L. 2013. Increased treatment efficiency in wastewater treatment by use of waste heat. in: NordIWA 2013. Presented at the NordIWA 2013, Malmö.
 • Hedberg, J., Odnevall Wallinder, I., Herting, G., Baresel, C. 2013. The fate of silver nanoparticles in municipal wastewater treatment plants. in: NordIWA 2013. Presented at the NordIWA 2013, Malmö.
 • Hedberg, J., Baresel, C., Fortkamp, U., Wallinder, I.O. (2013), Evaluation and optimization of filtering techniques in wastewater treatment plants to separate harmful nanoparticles. First stage report, IVL Swedish Environmental research Institute, Stockholm, (in Swedish). ​
 • Levlin, E., Bengtsson, L. 2013. EXRT Extended sludge retention process with sludge recirculation for increasing biogas production. IWA 2013 Holistic Sludge Management Conference, May 6-8, 2013 Västerås, Sweden.
 • Lindblom, E., Arnell, M., Stenström, F., Tjus, K., Flores-Alsina, X., Jeppsson, U. 2013. Dynamic modelling and validation of nitrous oxide emissions from a full-scale nitrifying/denitrifying sequencing batch reactor treating anaerobic digester supernatant. 11th IWA Conference on Instrumentation, Contro land Automation (ICA2013), Narbonne, Frankrike, 18-20 september, 2013.
 • Lüdtke, M., Bengtsson, L., Stridh, S., Berg, M., Karlsson, J., Baresel, C. 2013. Extended Sludge Retention Time (EXRT) technique for increased biogas production. in: NordIWA 2013. Presented at the NordIWA 2013, Malmö.
 • Malovanyy, A, Sakalova, H., Yatchyshyn, Y., Plaza, E., Malovanyy, M. 2013. Concentration of ammonium from municipal wastewater using ion exchange process. Desalination 2013 vol 329, pp 93-102.
 • ​Persson, F., Sultana, R., Wilén, B.M., Hermansson, M., Sörensson, F., Matsson, A., Plaza, E. 2013. One-stage nitritation - anaerobic ammonium oxidation at low temperatures in a moving bed biofilm reactor. IWA 2013 Holistic Sludge Management Conference, May 6-8, Västerås, Sweden.
 • Sultana, R., Yang, J., Trela, J., Plaza, E. 2013. Deammonification process performance and efficiency at different temperatures. IWA 2013 Holistic Sludge Management Conference, May 6-8, 2013 Västerås, Sweden.
 • Stenström, F., Baresel, C., Jansen, J. la C. 2013. Nitrous oxide production under varied C/N-ratio and DO in an SBR treating digester supernatant, in: NordIWA 2013. Presented at the NordIWA 2013, Malmö.
 • Stenström, F., Tjus, K., la Cour Jansen, J. 2013. Oxygen-induced dynamics of nitrous oxide in water and off-gas during the treatment of digester supernatant. IWA 2013 Holistic Sludge Management Conference, May 6-8, 2013 Västerås, Sweden.
 • ​Tjus, K., Ek, M., Baresel, C. 2013. Emissions of greenhouse gases from sewage treatment at SYVAB Himmerfjärdsverket. Technical report, IVL Swedish Environmental Research Institute, U4113, (in Swedish).
 • Tjus, K., Baresel, C., Ek, M. 2013. Measurement of methane emission from the sludge tank at Slottshagen WWTP, Norrköping, IVL Swedish Environmental research Institute, Stockholm, (in Swedish).
 • Tomczak-Wandzel, R., Levlin, E., Ekengren, Ö., Baresel, C. 2013. Biogas production from fish wastes in co-digestion with sewage sludge. IWA 2013 Holistic Sludge Management Conference, May 6-8, 2013 Västerås, Sweden.
 • Yang, J., Baresel, C., Tjus, K., Trela, J. 2013´. Nitrous oxide emissions from different biological nitrogen removal processes treating reject water from sludge dewatering. IWA 2013 Holistic Sludge Management Conference, May 6-8, 2013 Västerås, Sweden.
 • Yang, J., Trela, J., Plaza, E., Tjus, K. (2013. N2O emission from partial nitrificaiton/anammox process in Moving Bed Biofilm ReactorsWater Science Technology 2013 68 (1): 144-152.

2012

 • ​Huang, Z. 2012. Enhanced biogas production by increasing organic load rate in mesophilic anaerobic digester with sludge recirculation. TRITA LWR Degree Project 12:17, KTH, Stockholm.
 • Olshammar, M; Malmaeus, M; Ek, M; Åmand, L; Baresel, C. 2012. Case Study - Pricing phosphorus and nitrogen for municipal wastewater treatment plants. Report nr.: B2050, IVL Swedish Environmental research Institute, Stockholm, (in Swedish).
 • Owusu-Agyeman, I. 2012. Systems for ammonium concentration for further removal in the partial nitritation/Anammox technology. TRITA LWR Degree Project 12:19, KTH, Stockholm.
 • Rajkowski, M. 2012. Evaluation of deammonification process operated at low temperatures. TRITA LWR Degree Project 12:31, KTH, Stockholm.
 • Reddy Yatham, V.K. 2012. Study of Nitrogen Removal Rate and Trouble shooting of Pilot plant (ITEST). TRITA LWR Degree Project 12:34, KTH, Stockholm.​
 • Sambola, A. 2012. N2O emission in a full-scale partial nitrification/anammox process. TRITA LWR Degree Project 12:30, KTH, Stockholm.
 • ​Shi, C. 2012. Potential Biogas Production from Fish Waste and Sludge. TRITA LWR Degree Project 12:37, KTH, Stockholm.
 • Wang, K. 2012. Enhanced Biological Nitrogen Removal by Increasing Wastewater Temperature in an Activated Sludge System. TRITA-IM 2012:20, KTH, Stockholm.
 • Winkler, M., Yang, J., Kleerebezem, R., Plaza, E., Trela, J., Hultman, B., van Loosdrecht, M.C.M. 2012. Nitrate reduction by organotrophic anammox bacteria in a partial nitrifying granular sludge and a moving bed biofilm reactor. Bioresource Technology. 114, 217-223.
 • Yang, J. 2012. Controlling and monitoring of deammonification process in moving bed biofilm reactor. TRITA LWR LIC 2065, KTH, Stockholm.
 • Zhang, X. (2012), Application of Partial Nitritation/Anammox Process for Treatment of Wastewater With High Salinity. TRITA LWR Degree Project 12:20.

2011

 • Baresel, C. et al., 2011. Hammarby Sjöstadsverk — Uppstart av Försöks- och Demonstrationsanläggningen för Framtidens Kommunala VA-Teknik. SVU Rapport Nr C IVLB1954.
 • Bertino, A. 2011. Study on One-Stage Partial Nitritation- Anammox Process in Moving Bed Biofilm Reactors: A Sustainable Nitrogen Removal. Master thesis, KTH, Stockholm.​
 • Carlsson, B., Åmand, L. 2011. Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010. SVU Rapport Nr C VB2010_VA-klusterMD.
 • Gunasekara, S.N. 2011. Improvements on Municipal Wastewater Treatment by Chemical Pre-Precipitation with Ca2+ & Mg2+ and Acid Hydrolysis of Toilet Paper. TRITA IM Masters Thesis TRITA-IM 2011:27, KTH, Stockholm.​
 • Hendratna, A. 2011. The application of MnO2 and KMnO4 for persistent organic compounds and COD removals in wastewater treatment process. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-11-01, KTH, Stockholm.​
 • Jiang, J. 2011. Use of Manganese Compounds and Microbial Fuel Cells in Wastewater Treatment. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-11-16, KTH, Stockholm.​
 • Levlin, E., Bengtsson, L., Baresel, C. 2011. Anaerobic contact reactor with sludge recirculation to increase biogas production. 14-16 November 2011, Helsinki, Finland.
 • Tjus, K., Yang, J., Ek, M., Baresel, C., Trela, J. 2011. Reduced greenhouse gas emissions from municipal wastewater treatment. 14-16 November 2011, Helsinki, Finland.​
 • Molahalli, P. 2011. Chemical Pre-precipitation of Municipal Wastewater Treatment Using Mg2+. TRITA IM Masters Thesis TRITA-IM 2011:26, KTH, Stockholm.​
 • Ribordy, P. 2011. Efficiency of Watreco´s vortex generator in wastewater. Masters Thesis Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitetet, Stockholm.
 • Rodriguez, L. 2011. Methane potential of sewage sludge to increase biogas production. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-11-22, KTH, Stockholm.
 • Trela, J., Hultman, B., Plaza, E., Levlin, E., Fernández, I. 2011. Mätteknik för att styra och optimera deammonifikation, Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2009-11.
 • Trollberg, O. 2011. Extremum Seeking Control Applied to a Deammonification Process. ISSN 1401‐5765, Department of Information Technology, Uppsala universitet.
 • Wang, H. 2011. Ammonium Removal and Electricity Generation by Using Microbial Desalination Cells. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-11-29, KTH, Stockholm.
 • Wójcik, W. 2011. Evaluation of microbiological activity during the deammonification process for nitrogen removal. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-11-26, KTH, Stockholm.
 • Zhao, C. 2011. Effect of Temperature on Biogas Production in Anaerobic Treatment of Domestic Wastewater UASB System in Hammarby Sjöstadsverk. TRITA LWR Masters Thesis, LWR-EX-11-35.

2010

 • Cema, G. 2010. Comparative study on different Anammox systems. TRITA-LWR PHD 1053. Doctoral Thesis in Land and Water Resources Engineering, KTH Architecture and the Built Environment, Stockholm.​
 • Hanjie, Z. 2010. Sludge Treatment to Increase Biogas Production. TRITA-LWR Degree Project 10-20, KTH, Stockholm/Torino.​
 • Hernando, Z., Martínez, S. 2010. Evaluation of Deammonification process performance for supernatant treatment. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-10-12.​
 • Kulander, I., Mönegård-Jakobsson, N. 2010. Användning av magnesiumföreningar som fällningskemikalie vid kommunala avloppsreningsverk, Examensarbete, Lund University.​
 • Levlin, E. 2010. Maximering av slam och biogasproduktion för att motverka global uppvärmning, Vatten 2010-1, 67-73.​
 • Liang, M. 2009. New possibilities of magnesium utilization in wastewater treatment and nutrients recovery. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-09-29.
 • Malovanyy, A. 2009. Monitoring and application of ANAMMOX process in one stage deammonification system. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-09-20.
 • Panasiuk, O. 2010. Phosphorus Removal and Recovery from Wastewater Using Magnetite. Master of Science Thesis, TRITA-IM 2010:25, KTH, Stockholm.​
 • Reyes, U. 2010. Use of Manganese Compounds for Complementary Advanced Treatment. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-10-19, KTH, Stockholm.​
 • Yang, J. 2009. Optimization of CANON process and start-up process. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-09-33.​
 • Zou, H. 2010), Influence of Molecular Properties of Micro Organic Pollutants on the Retention by Nanofiltration (NF). TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-11-27, KTH, Stockholm.

2009

 • Levlin, E. 2009. Nutrient removal without carbon source for achieving maximum biogas production and phosphorus recovery. Proceedings of the IWA 2nd Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes. Kraków, Poland, 6-9 Spetember 2009 pp. 1161-1163.
 • Levlin, E., Hassanzadeh, R., Soh, R.A., Hultman, B., Plaza, E. 2009. A pilot-plant research facility in Stockholm — Possibilities to test new treatment processes as magnesium salt addition to meet requirements for the future. Proceedings of the IWA 2nd Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes. Kraków, Poland, 6-9 Spetember 2009 pp. 1159-1160.
 • Ekengren, Ö., Cvetkovic, V., Baresel, C., Hultman, B., Levlin, E. 2009. Hammarby Sjöstadsverket - Long-term collaboration between researchers, sewage treatment plants and industry to meet future challenges within wastewater treatment. The 11th Nordic Wastewater Conference Odense Denmark 10-12 November 2009.

2008 eller tidigare

(noterar att listan inkluderar Projektpublikationer (PP) från tidigare verksamhet på Sjöstadsverket)

 • Ekman, M.; Björlenius, B.; Andersson, M. 2006. >>>>>>>>>>>>>Control of the aeration volume in an activated sludge process using supervisory control strategies.
 • Deammonification studies at Hammarby Sjöstad Research Station. Adamczyk, K. & Gabrys, J. Master Science Thesis. Cracow University of Technology, Krakow and Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, 2008.
 • Enzymatic treatment of wastewater sludge in presence of a cation binding agent - improved solubilisation and increased methane production, Ronja Beijer, R nr 4, april 2008.
 • Utvärdering av teknik för disintegration av överskottsslam för ökad biogasproduktion, Anna Åkerlund, R nr 3-2008.
 • Anaerob behandling av hushållsspillvatten och klosettavlopp blandat med organiskt hushållsavfall - resultat från Sjöstadsverket, Stockholm, Daniel Hellström, Lena Jonsson, Åke Nordberg, Lars-Erik Olsson, R nr 2-2008.
 • Sludge treatment in an Anaerobic BioReactor with external Membranes, Julien Negre, R nr 16, september 2007.
 • Reduktion av metallhalter i slam, Filipe André, Amaniel Kidane och Tibebu Hailu 2006.
 • Wastewater Treatment in Filter Beds - Evaluation of two onsite treatment plants, Daniel Hellström och Lena Jonsson, R nr 10-2005.
 • Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad, Daniel Hellström, R nr 4-2005.
 • Svartvattensystem i Hammarby Sjöstad - förstudie och principförslag, R nr 10-2003.
 • Tungmetallhalter i slam från avloppsreningsverk - en jämförande studie mellan enskilda reningsverk i Europa, Elisabeth Ljung, 2003.
 • Anaerob psykrofil behandling av hushållsavloppsvatten i UASB, Frida Hesselgren , R nr 41-2004.
 • Livscykelanalys av aktuella slamhanteringsmetoder för Stockholm Vatten, R nr 8-2004
 • Indicators to assess ecological sustainability in the Urban Water sector, Daniel Hellström, Mattias Hjerpe och Dennis Van Moeffaert, R nr 3-2004.
 • PP 43: Anaerob behandling av hushållsspillvatten och klosettavlopp blandat med organiskt hushållsavfall - resultat från Sjöstadsverket, Stockholm, Daniel Hellström, Lena Jonsson, Åke Nordberg, Lars-Erik Olsson.
 • PP 42: Metan som kolkälla för denitrifikation. - Studie av fördenitrifikationsprocess efter anaerob behandling i UASB-reaktorer. Methane as a carbon source for denitrification. - A study of a preanoxic denitrification process after anaerobic treatment in UASB reactors, Maria Waller, R nr 7-2007
 • PP 41: Utvärdering av anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos för utvinning av biogas och näringsämnen ur avloppsvatten från hushåll. Evaluation of Anaerobic Membrane Bioreactor and Reverse Osmosis for Methane Production and Nutrient Recovery by Treatment of Domestic Wastewater or Blackwater, Daniel Hellström, Andras Baky, Rune Bergström, Mats Ek, Lena Jonsson, Åke Nordberg, Lars-Erik Olsson, R nr 6-2007
 • PP 40: Behandling av svartvatten och matavfall med anaerob MBR och RO - utökade försök, Hanna Lindblom, medförfattare Daniel Hellström
 • PP 39: Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark - en bedömning av intresset för nya näringsrika produkter, Ulrica Broström, R nr 2-2007
 • PP 38: Utvärdering av omvänd osmos som slutsteg efter anaerob behandling i UASB-linje, Hanna Lindblom, medförfattare Daniel Hellström
 • PP 37: Kemisk fällning och flockning av avloppsvatten med flotation som förbehandling till omvänd osmos, Erik Larsson, R nr 20-2006
 • PP 36: Analys av system för rening av avloppsvatten i en anaerob membranbioreaktor. Analysis of systems for treatment of wastewater in an anaerobic membrane bioreactor, Tove Sundberg, R nr 19-2006
 • PP 35: A rotary drum filter as pre-treatment for a membrane bioreactor - operation, evaluation and optimization, Katarzyna Karczewska, R nr 18-2006
 • PP 34: A reverse osmosis (RO) plant for sewage treatment and nutrient recovery - the influence of pre-treatment methods, Anna Kieniewicz, R nr 17-2006
 • PP 33: Återvinning av fosfor från avloppsvatten som behandlas med biologisk fosforrening: En studie i att fälla ut struvit ur rejektvatten från rötat bio-P-slam, David Heldt, R nr 16-2006
 • PP 32: Environmental Systems Analysis of New Developing Wastewater Treatment. Local Solutions in Transition Areas, Henrik Löfqvist, R nr 15-2006
 • PP 31: Methane Dissolved in Wastewater Exiting UASB Reactors: Concentration Measurement and Methods for Neutralisation. Metan löst i avloppsvatten utgående från UASB-reaktorer: Koncentrationsmätning och metoder för neutralisering, Nils Brown, R nr 13-2006
 • PP 30: Utvärdering av behandling av hushållsspillvatten med anaeroba reaktorer (UASB) och omvänd osmos för närsaltåtervinning och höggradig rening, Jessica Jansson, R nr 9-2006
 • PP 29: Rening av avloppsvatten med anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos. Wastewater treatment with anaerobic membrane bioreactor and reverse osmosis, Jonas Grundestam, R nr 8–2006
 • PP 28: Rent avlopp. Hammarby Sjöstad. En studie om avloppsvattnet från den miljöinriktade stadsdelen Hammarby Sjöstad och om information kan påverka hushållens bidrag av främmande ämnen till avloppet, Karin Lindh, R nr 6-2006
 • PP 27: Investigation of sludge treatment. Report from sludge line 2, projektarbete av Luiza Gut
 • PP 26: Hammarby Sjöstads reningsverk - en praktikrapport, praktikarbete av Mila Harding
 • PP 25: Behandling av svartvatten och matavfall med anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos, Karoline Andersson och Marie Castor, R nr 22-2005
 • PP 24: Utvärdering av fluidiserad bädd — kartläggning av orsaker till sandflykt, Jonas Karlsson, R nr 13-2005
 • PP 23: Utvärdering av förfällning vid Sjöstadsverkets anaeroba UASB-linje, Mila Harding, R nr 8-2005
 • PP 22: Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor — En jämförande systemanalys avseende exergi, miljöpåverkan samt återföring av närsalter, Cecilia Hessel, R nr 11-2005
 • PP 21: Avloppsvattenrening i anaerob membranbioreaktor med VSEP-enhet, Andreas Carlsson, R nr 12-2005
 • PP 20: Utvärdering av anaerob behandling av hushållsspillvatten och tekniker för efterbehandling, Catharina Gannholm, R nr 25-2005.
 • PP 19: En undersökning av efterfällning i ett sandfilter, Anders Wester, R nr 20-2005
 • PP 18: Återvinning av näringsämnen från hushållsspillvatten med omvänd osmos, Kristina Blennow, R nr 19-2005
 • PP 17: Hydrolys av primärslam för förbättrande av biologisk fosforreduktion vid behandling av hushållsavloppsvatten, Erik Elfving, R nr 18-2005.
 • PP 16: Förbättrad avskiljning med trumfilter av suspenderat material, Jonas Karlsson, R nr 17-2005
 • PP 15: Teknisk broschyr om Hammarby Sjöstads reningsverk, Berndt Björlenius
 • PP 14: Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 2 Period 1 Funktionstest av utrustningen, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek.
 • PP 13: Aeroba processer Delrapport 2 - Linje 1 Period 1 Henriksdalsprocess med Sjöstadsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek.
 • PP 12: Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 1 Period 0 Henriksdalsprocess med Henriksdalsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek.
 • PP 11: Anaerob psykrofil behandling av hushållsavloppsvatten i UASB, Frida Hesselgren
 • PP 10: Mikrosilning som förbehandlingsmetod av hushållsavloppsvatten, Fredrik Petterson, R nr 46-2004
 • PP 9: Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet, Joel Magnusson 2003
 • PP 8: A new wastewater treatment plant for Hammarby Sjöstad Comparative study between four alternatives, Joost Paques.
 • PP 7: Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling, Jessica Bengtsson
 • PP 6: Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad - en förstudie, Linus Dagerskog, R nr 34-2002.
 • PP 5: Mätstation för avloppsvatten. En förstudie för lokalt reningsverk i Hammarby Sjöstad, Linus Dagerskog, R nr 34-2001.
 • PP 4: Informationssystem inom VA-sektorn. En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1, R nr 33-2001.
 • PP 3: Membranteknik. En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1, R nr 31-2001.
 • PP 2: Lokalt reningsverk i Hammarby Sjöstad - Förstudie av anaeroba processer, R nr 30-2001.
 • PP 1: Aeroba processer. En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1, R nr 29-2001.

Se fler publikationer på www.ivl.se och www.kth.se