Klimatförbättrande betongkonstruktioner: Användarstöd till BM

Miljöberäkningar kommer i en snar framtid göras digitalt, dels i olika miljöberäkningsverktyg såsom Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM), men även som en integrerad del i de verktyg som redan används. Detta möjliggör kostnadseffektiva miljöberäkningar.

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur man med BM:s LCA-beräkning kan få en mer klimatförbättrad konstruktionslösning. I detta ingår anvisningar för klimatförbättrad betong och betongkonstruktioner.

Denna potential för klimatförbättring delas in i 4 steg:
1. Klimatförbättrad betong (bindemedel och betongrecept)
2. Funktionsanpassad klimatförbättrad betongkonstruktion (hållfasthet och exponering)
3. Alternativa konstruktions- och produktionslösningar
4. Bästa produktleverantören

Prenumerera på våra nyhetsbrev