Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  1. Startsida
  2. Press
  3. Pressmeddelanden och nyheter
  • | pressmeddelande
    Ny guide ska främja frisörers arbetsmiljö
    Att vara frisör är ett kreativt jobb som kräver stor yrkesskicklighet. Samtidigt finns det risker, bland annat kemikalier och obekväma arbetsställningar. Ett nytt digitalt verktyg ska minska riskerna.
  • | nyhet
    "Företag behöver strategiskt SDG-stöd"
    Det finns en risk att företag bara på pappret säger sig följa FN:s hållbarhetsmål, eller väljer ut mål där de redan presterar bra och struntar i andra mål. Det visar en studie från IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit som presenterades på DN debatt nyligen. Men hur ska företag som vill uppnå verklig förändring mot hållbarhet och bidra till FN:s klimatmål agera?
  • | nyhet
    LCA-expert invald i regeringens samverkansprogram om näringslivets klimatomställning
    IVL:s medarbetare och livscykelexpert Sven-Olof Ryding har valts in i regeringens samverkansprogram om näringslivets klimatomställning. Samverkansgruppen ska skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar och bidra till näringslivets konkurrenskraft.
  • | nyhet
    Så ska avfallssektorn digitaliseras
    Smarta robotar, sensorer, drönare och molntjänster ska utveckla avfallssektorn. Det är en slutsats från ett projekt som drivits av Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu presenterar goda exempel och erfarenheter av framgångsrika digitala lösningar för avfallsanläggningar.
  • | nyhet
    IVL leder centrum för dynamisk modellering inom FN:s luftvårdskonvention
    Arbetet med att minska utsläppen av luftföroreningar genom FN:s luftvårdskonvention har kommit långt de senaste 30–40 åren. Fortsatta åtgärder ställer dock högre krav på miljödata och beslutsunderlag. IVL blir nu värdinstitut för att utveckla detta underlag med så kallad dynamisk modellering.
  • | nyhet
    Förslag om minskad subvention av förmånsbilar välkomnas
    Regeringen vill minska skattesubventionen av förmånsbilar. Förslaget som är ett steg i regeringens och samarbetspartiernas gröna skatteväxling aviseras i den kommande höstbudgeten. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth välkomnar förslaget.
  • | pressmeddelande
    Hastighetsbegränsningar för fartyg – ny studie utreder konsekvenserna för svensk sjöfart
    Är globala obligatoriska fartsänkningar lösningen på sjöfartens klimatutsläpp? Detta är i fokus i en ny forskningsstudie som tittar på frågan ur ett svenskt perspektiv. Svaret är långt ifrån självklart men resultaten tyder på att nyttan med kraftiga fartsänkningar är överskattad. Det går att spara bränsle, men vid fartsänkningar långt under fartygs optimala hastighet riskerar bränsleåtgången att öka.
  • | nyhet
    Hur påverkas Sverige av klimatförändringar i andra länder?
    Hur kommer Sverige att påverkas av klimatförändringar i andra länder? Vad har vi för förmåga att hantera olika störningar och vilka åtgärder behövs? Det var frågor som stod i fokus under den workshopserie som IVL under våren arrangerade på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Ett 80-tal experter deltog och deras diskussioner och förslag har nu sammanfattats i en rapport.
  • | nyhet
    Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar
    I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. Det ska underlätta en cirkulär omställning genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar. I projektet som leds av IVL deltar även Rise och sju svenska VA-organisationer spridda över landet.
  • | nyhet
    Digitalisering som en väg till hållbara städer
    KTH och IVL arrangerar idag ett seminarium om hur digitaliseringen kan bidra till hållbara städer. Bland annat diskuteras digitaliseringens roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, vilka utmaningar som städerna står inför och aktuella forskningsprojekt som kan bidra med lösningar.
  • | pressmeddelande
    SusChem Sweden lanserar forsknings- och innovationsagenda
    Den nationella plattformen SusChem Sweden som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, presenterar i samband med ett seminarium idag en forsknings- och innovationsagenda för en hållbar kemiindustri. Agendan fokuserar på tre områden där teknikutveckling och forskning kan innebära ett tekniksprång som kan ha avgörande påverkan för att minska koldioxidutsläppen från kemiindustrin.
  • | nyhet
    Hur säkrar vi hemleveranser på landsbygden under coronakrisen?
    Hur kan vi säkra hemleveranser av mat och läkemedel till boende på landsbygden som tillhör en riskgrupp? Under Coronapandemin har frågan varit akut i många kommuner. I ett nystartat Vinnova-projekt tittar IVL på hur man kan skapa effektiva och miljövänliga lösningar genom samordning med andra transporter. Kommunerna Mora, Orsa och Herrljunga deltar som testpiloter i projektet.
  • | pressmeddelande
    Renare marint bränsle ger bättre luft ombord
    Svaveldirektivet från 2015 som begränsar svavelutsläppen från fartyg i Östersjön och Nordsjön har mer än halverat svaveldioxidhalterna i området. Ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet visar att fartyg som kör på renare marint bränsle även får bättre luft ombord.
Nyhetsarkiv
Återställ
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen