Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Från scenarier till förändring – verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå
  Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå satta klimat- och hållbarhetsmål. IVL och KTH går nu vidare med att utveckla praktiska verktyg baserade på resultaten från forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” för att stötta kommuner och regioner att driva på omställningen på lokal och regional nivå.
 • | nyhet
  Forskare undersöker hur stadsodlingar kan bidra till framtidens livsmedelsförsörjning
  Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och minskade ytor med odlingsbar mark kan öka behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat i framtiden. Som ett svar på detta har stadsodlingar vuxit fram på många platser runt om. Men lite är känt om vilka konsekvenser dessa system har sett ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Ett nystartat projekt på IVL hoppas bringa klarhet i frågan.
 • | nyhet
  ”Med nya kommissionen på plats kan EU:s klimatarbete starta på allvar”
  Den 12-13 december träffas EU:s stats- och regeringschefer för ett möte i Europeiska rådet. På dagordningen står bland annat diskussioner om EU:s klimatmål. En viktig fråga som drivs av EU:s nya ordförande är målet om netto-nollutsläpp i EU till år 2050. ”Med den nya EU-kommissionen hamnar klimatarbetet högt på dagordningen – och snart får vi veta hur ambitiös den blir”, skriver IVL:s klimatpolitiska expert Lars Zetterberg i en kommentar.
 • | nyhet
  Bostadsrättsföreningar får stöd att ställa om till hållbart
  Många bostadsrättsföreningar vill göra klimatsmarta satsningar, som solpaneler och elbilsladdare, men att lyckas genomföra projekten är inte alltid helt enkelt. IVL Svenska Miljöinstitutet har nyligen träffat 70 föreningar som alla är intresserade av hållbara lösningar men som efterfrågar mer kunskap och stöd på området.
 • | nyhet
  Beckmans skapar klänningar på temat kunskap och klimathot till Nobelfesten
  Modeprogrammet vid Beckmans Designhögskola har sedan 2011 årligen skapat fria tolkningar av Nobelpriset. I år har studenterna tagit fram kreationer på temat kunskap och klimathot till kulturminister Amanda Lind. En av klänningarna uppmärksammar problemen med luftföroreningar. IVL:s luftexperter fick vara med på ett hörn i skapandet.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska ge kunskap om metallens ursprung
  Snart ska det bli möjligt att med säkerhet veta vilket ursprung metallen i en produkt har. Ett nystartat projekt som branschorganisationen Svemin tagit initiativ till och som leds av IVL ska skapa ett system som ger bättre spårbarhet för metaller, så det blir möjligt att certifiera dem och visa deras ursprung. Flödet av två svenska metaller är i fokus: järn och koppar.
 • | pressmeddelande
  Arbetsplatsparkering viktigt verktyg för att påverka resvanor
  Många kommuner vill förtäta och bygga centralt, och hellre på parkeringsytor än på grönytor. För att skapa både attraktiva och tillgängliga städer måste arbetsgivare, kommuner och fastighetsägare samverka, inte minst kring frågan om arbetsplatsparkering. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Ny rapport från Blocket visar begagnateffekten
  En genomsnittlig Blocket-användare har hittills i år potentiellt sparat 0,4 ton koldioxidutsläpp genom att handla begagnat istället för nytt. Det visar en rapport från Blocket. Resultatet är framtaget med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och kallas Begagnateffekten.
Nyhetsarkiv
Återställ