Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Kunskapsbank för bättre arbetsmiljö i reningsverk och ledningsnät
  IVL har tidigare utvecklat en kunskapsplattform i form av en webbplats www.arbetsmiljova.se som stöd för arbetsmiljöarbetet vid reningsverk. Webbplatsen har nu kompletterats med information om risker och skyddsåtgärder vid arbetsmiljö i ledningsnätet.
 • | nyhet
  Torsplan 2 miljöcertifieras ”Outstanding”
  Som första byggnad i Norden har Torsplan 2 i Hagastaden utanför Stockholm uppnått Breeams högsta miljöcertifikat Outstanding. Certifieringen är ett kvitto vad gäller hållbarhetsprestanda och innemiljö.
 • | nyhet
  Bilder lyser upp Albyberget
  Nu är ljusprojektet ”Nytt ljus på Albyberget” officiellt invigt. Torsdagen den 19 mars 2015 var det invigning av ny ljussättning och upplysta konstverk på gångvägen mellan tunnelbaneuppgången vid Tingstorget och Rådmansbacken på Albyberget. Projektet är en del i att göra området både tryggare och mer energieffektivt.
 • | nyhet
  Internationella EPD-systemet lanserar supportavdelning i Kina
  Behovet av kvalificerad information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar snabbt. Därför har det internationella EPD-systemet nu upprättat en supportavdelning på IVL:s kontor i Beijing, Kina.
 • | nyhet
  IVL förstärker inom energisystemanalys
  IVL Svenska Miljöinstitutet har rekryterat Roman Hackl och Martin Börjesson till energigruppen. Båda är disputerade forskare som närmast kommer från Chalmers.
 • | nyhet
  Virtuell modell ska hjälpa städerna energieffektivisera
  EU-projektet Cityfied utvecklar strategier för att omvandla europeiska städer till smarta städer genom energieffektivisering. Inom projektet har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Lunds kommun och spanska Veolia nu tagit fram en virtuell modell som ska hjälpa till att sprida de energieffektiviseringsåtgärder som testas i projektet och som ska tillämpas i elva följarstäder.
 • | nyhet
  Utnyttja spetsteknikers goda miljöprestanda bättre
  Det behövs en arena för samverkan mellan företag, forskare, myndigheter, innovationsbolag och finansiärer som fokuserar på miljöaspekterna hos spetsteknologierna. Det är en av Naturvårdsverkets rekommendationer till regeringen efter att ha undersökt hur tillämpningen av IT-, bio- rymd- och nanoteknik kan användas för att nå de svenska miljömålen.
 • | nyhet
  Ny årsrapport från Mistra Indigo
  Nu har den senaste årsrapporten från det IVL-ledda klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Indigo publicerats. Rapporten innehåller korta policy-sammanfattningar över ämnen som programmet tittat närmare på.
 • | pressmeddelande
  Ny metod ska hjälpa kommunerna satsa på rätt miljöåtgärder
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola ska utveckla en metod som hjälper kommunerna att satsa på rätt miljöåtgärder. Genom att koppla samman olika konsumtionsflöden med livscykelberäkningar ska forskarna se var i kommunerna den största miljöpåverkan finns och hur den kan minskas på bästa sätt.
 • | nyhet
  Invigning ”Nytt ljus på Albyberget”
  Torsdagen den 19 mars klockan 19.00 är det invigning och premiärvisning av de vinnande bilderna i projektet ”Nytt ljus på Albyberget”. Bilderna ska lysa upp gångvägen mellan tunnelbanan och Rådmansbacken på Albyberget och är en del i att göra området tryggare och mer energieffektivt.
 • | pressmeddelande
  Odlade sjöpungar blir biogas i nystartat projekt
  Snabbväxande sjöpungar som odlas i havet kan användas för att producera biogas. Konceptet som utvecklats av IVL-forskaren Fredrik Norén ska nu testas i ett nystartat forskningsprojekt som får 23 miljoner i stöd från Energimyndigheten och EU.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport visar att Sverige kan ha nått återvinningsmål
  En ny rapport som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet gjort för Naturvårdsverket visar att Sverige redan i dag kan ha nått återvinningsmålet för bygg- och rivningsavfall. Orsaken är att de avfallsmängder som ingår i återvinningsmålet kan vara betydligt högre än vad som tidigare rapporterats.
 • | pressmeddelande
  Certifiering ska öka insamlingen av textilier
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall. Ett centralt element i strategin är att införa ett certifieringssystem för att öka förtroendet för textilinsamlingen.
 • | pressmeddelande
  Europeisk uppförandekod stärker förtroendet för energitjänster
  Nu lanseras en europeisk uppförandekod för energitjänsten avtal om energiprestanda. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.
 • | pressmeddelande
  Nya rapporter om hur plaståtervinningen kan öka i Norden
  Varje år slängs runt 700 000 ton plast i hushållsavfallet i de nordiska länderna – plast som skulle kunna återvinnas. I ett tvåårigt projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med experter från de övriga nordiska länderna undersökt hur återvinningen av plastavfallet skulle kunna öka. Resultaten och vägledningar till de nordiska länderna presenteras nu i tre nya rapporter.
Nyhetsarkiv
Återställ