Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Inspiration till nya arbetssätt
  Det krävs nya arbetssätt för att finna lösningar på dagens komplexa och globala miljöproblem. I inspirationsskriften Ditt vatten allas vatten framhävs vikten av dialog och samarbeten för att nå framgång.
 • | nyhet
  IVL och Sveaskog kartlägger effekter av dikesrensning
  I takt med att efterfrågan på skogsråvara ökar, växer intresset för att höja skogens tillväxt. En av de åtgärder som då används är underhåll av befintliga diken. För att öka kunskapen om dikningens effekter på såväl vattenekosystem som skogens produktionsförmåga startar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveaskog ett nytt forskningsprojekt. Projektet stöds aktivt av Världsnaturfonden, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Nyhetsarkiv
Återställ