1. Startsida
  2. Om oss
  3. Vision och organisation
  4. Samarbeten och nätverk
Personer har möte i konferensrum

Samarbeten och nätverk

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor.

Som ett led i detta har IVL formaliserade samarbeten med till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska Högskola. En av IVL:s roller ligger i att agera brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Därför leder och deltar IVL aktivt i olika typer av nätverk och andra samarbetet.

Här följer några av våra viktiga samarbeten och nätverk:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.