Red brick building by a square

Temaområden

Verksamheten för IVL Svenska Miljöinstitutet och den samfinansierade forskningen är indelad i tre temaområden.

Inriktningen på verksamheten i temaområdena är definierad för att skapa möjligheter till dialog, samverkan och för att utveckla forskningen.

Bilden visar en propeller i ljusblått

IVL arbetar inom samtliga områden:

Hållbar miljö

Hållbar omställning

Hållbart samhälle

Prenumerera på våra nyhetsbrev