Logotyp

Flash is not installed.

Get Adobe Flash player

Informationsmaterial

Här finns informations- och presentationsmaterial att ladda ner. Olika projektbeskrivningar kan laddas ner via projekt portfölj till höger.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Analyser och tester av avloppsvatten och slam_folder A5_2018.pdf 843.7 kB 2018-09-28 20.09
Broschyr (sv).pdf 3.9 MB 2015-06-25 07.59
Broschyr - RENING AV MIKROFÖRORENINGAR VID ARV (för distribution).pdf 591.9 kB 2018-09-28 20.17
Folder (en).pdf 4.1 MB 2015-06-25 07.59
Hållbar slamhantering.pdf 154.1 kB 2018-09-28 20.09
HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGES KOMMUNER.pdf 12.9 MB 2018-09-28 20.12
Infoblad Innovativ avloppsvattenrening.pdf 407.2 kB 2018-09-28 20.09
IVL_HammarbySjöstadsverk_webb 2018.pdf 981.2 kB 2018-09-28 20.12
Leaflet - REMOVAL OF MICROPOLLUTANTS IN WWTPs (for distribution).pdf 693 kB 2018-09-28 20.17
Mikroplastanalyser på IVL.pdf 331.7 kB 2018-09-28 20.09
Mätning av växthusgaser vid avloppsreningsverk.pdf 1 MB 2018-09-28 20.09
Projektportfölj.pdf 7.2 MB 2015-06-25 07.59
Sjöstadsverket (eng) uppdaterad march 2016.pdf 3.3 MB 2016-03-16 08.43
Sjöstadsverket (eng) uppdaterad march 2016.pptx 19 MB 2016-03-16 08.43
Sjöstadsverket (sv) updated march 2016.pdf 3.5 MB 2016-03-16 08.43
Sjöstadsverket (sv) updated march 2016.pptx 19 MB 2016-03-16 08.43
Svarsboken VA.pdf 290.8 kB 2015-06-25 07.59
Återanvändning av avloppsvatten.pdf 566.4 kB 2018-09-28 20.09

Presskontakt
Christian Baresel, +46(0)10-788 6606, christian.baresel@ivl.se

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL