Logotyp

Sensorutveckling – bild- och dataanalys

IVL:s egenutvecklade beröringsfria sensor testas i en testbädd för sensorutveckling. Testbädden inkluderar bland annat en 4 meter djup brunn för att efterlikna förhållanden på ledningsnät. Det finns möjlighet att späda avloppsvatten med kranvatten till olika koncentrationer för att skapa förutsättningar för att enkelt kalibrera och validera olika sensorer. Sensorn som nu testas använder bild- och dataanalys för att mäta turbiditet och vätskenivå i brunnen utan att behöva vara i kontakt med själva vattnet. Just att sensorn är beröringsfri medför stora fördelar när det kommer till underhåll av sensorn.

En tillämpning vi har identifierat är förebyggande underhåll av en stads ledningsnät för spill och dagvatten. Inom EU projektet SCOREwater (https://www.scorewater.eu/) utvärderar vi just nu 6 stycken sensorer i Göteborgs stad. Förebyggande underhåll baserat på sensorn kan leda till följande nyttor:

  • Ökad kapacitet vilket leder till mindre miljöpåverkan och färre översvämningar
  • Färre manuella inspektioner vilket man sparar tid/resor genom och skapar färre trafikstörningar
  • Längre livslängd på ledningsnätet då man endast spolar vid behov
  • Förbättrat underlag för när man planerar renovering av sitt ledningsnät
  • Snabbare respons genom mätning i realtid vilket kan minska utsläpp eller undvika översvämningar

Indikation för att utföra förebyggande underhåll nås med hjälp av:

  • Turbiditet i kombination av nivå över tid vilket ger uppskattning av belastningen eller avvikelser i nätet.
  • Bildanalys som ersätter manuell inspektion av brunnar

Kontakt: Sofia Lovisa Andersson, 010-7886658, sofia.lovisa.andersson@ivl.se

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL